Skip to content
Menu
Menu

Cestujúcim v MHD sa už prihovára ženský hlas

(ako) – Názvy zastávok na všetkých linkách MHD od dnešného dňa ohlasuje žena. Pôvodný hlas v reproduktoroch, ktorý patril bývalému riaditeľovi Dopravného podniku mesta Prešov Petrovi Janusovi, tak po viac ako 22 rokoch nahradí hlas vysokoškolskej pedagogičky, rozhlasovej redaktorky a bývalej hovorkyne mesta Evy Peknušiakovej. 

Nový hlas oznamuje približne 250 autobusových zastávok vrátane 12-tich, ktoré boli premenované v septembri tohto roka.

„Okrem štandardných hlásení, ktoré už cestujúci dobre poznajú ako napríklad zmena tarifného pásma, zastávka na znamenie, či prepravná kontrola, je odteraz databáza vozidiel MHD obohatená o nové oznámenia a výzvy pre cestujúcich, medzi ktoré patria informácie o tom, že vozidlo čaká na čas odchodu podľa cestovného poriadku, ďalej o možnosti prestupu na iný druh dopravy, o náhradnej doprave, o meškaní linky, o technickej poruche na vozidle, o výpadku napájania trolejbusu elektrickou energiou, a taktiež výzva na uvoľnenie miesta starším cestujúcim, či zákazu konzumácie jedál a nápojov vo vozidle. Počas trvania pandemickej situácie budú môcť cestujúci počuť aj hlásenie o povinnosti nosiť na tvári rúško,“ informoval hovorca mest Vladimír Tomek.

Dodal. Že databáza hlásení sa bude postupne nahrávať do všetkých vozidiel MHD tak, aby mohli byť pre cestujúcich do niekoľkých dní poskytované komplexné informácie v novom formáte s novým hlasom.

Pribudnú aj hlásenia v angličtine

V prvej fáze je k dispozícii iba verzia v slovenčine, v druhej fáze aktualizácie databázy budú doplnené oznamy a hlásenia v anglickom jazyku. Návštevníkom mesta z iných krajín budú oznamované po anglicky všetky kľúčové zastávky ako aj najdôležitejšie informačné hlásenia a výzvy. „Týmto krokom chceme pomôcť zahraničným cestujúcim, aby sa mohli lepšie zorientovať v našom meste, a zároveň posunúť cestovanie v MHD do štandardov 21. storočia,“ vysvetlil Tomek.

História nahrávok vo vozidlách MHD

História akustických hlásení v prostriedkoch prešovskej MHD siaha do druhej polovice osemdesiatych rokov minulého storočia. V tom čase boli do vozidiel nainštalované kazetové prehrávače s manuálnou obsluhou vodiča pri otváraní dverí.

Zaujímavosťou je, že aktuálnu a nasledujúcu zastávku vtedy oznamoval taktiež ženský hlas. Technológia prehrávačov sa však ukázala ako veľmi poruchová, a preto bol projekt rýchlo ukončený a prehrávače boli demontované.

Terajší systém hlásenia v autobusoch a trolejbusoch MHD je v prevádzke od roku 1998, pričom od tohto roku sa využíval aj hlas bývalého riaditeľa DPMP Petra Janusa. Pre tisícky cestujúcich sa stal neodmysliteľnou súčasťou denných ciest v prešovskej MHD. Po jeho odchode z DPMP však vedenie spoločnosti nepristúpilo na jeho finančné požiadavky a začalo hľadať nové riešenie týkajúce sa hlásení zastávok.

Dopravný podnik sa nakoniec rozhodol pre ženský hlas, pričom pri výbere zavážila aj potreba zreteľnejšieho posluchu pri súčasných technických prostriedkoch so zreteľom na akustiku vo vozidle počas jazdy. Veríme, že tak, ako si cestujúci rokmi zvykli na staré hlásenia, aj táto zmena sa stane neoddeliteľnou, no predovšetkým príjemnou súčasťou cestovania v prostriedkoch MHD v Prešove.

Foto. presov.sk