Skip to content
Menu
Menu

Chystá sa revitalizácia parku na ulici Vlada Clementisa

(ako) – Mesto plánuje v prvej polovici roka 2021 začať s revitalizáciou verejného priestranstva parku medzi ul. Vlada Clementisa a Levočskou ulicou. Projekt je schválený v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Pribudne zeleň, dažďové záhrady, lavičky aj pitné fontány. Park bude rozdelený na tri zóny.

Revitalizáciou parku medzi ul. Vlada Clementisa a Levočskou ulicou sa vytvorí priestor pre  voľnočasové aktivity ľudí všetkých vekových kategórií.

„Naším cieľom je vytvoriť estetický a zároveň funkčný priestor pre obyvateľov mesta, skvalitniť možnosti pre šport, oddych či relax v tejto mestskej časti a zároveň aj zvýšiť bezpečnosť. V Prešove tak pribudne ďalšia zelená zóna, ktorá bude nielen oddychová, ale aj trvalo udržateľná vďaka funkčným dažďovým záhradám,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Realita parku medzi ul. Vlada Clementisa a Levočskou ulicou.

 

Tri zóny parku

Ako informovala tlačová referentka radnice Lenka Šitárová, územie parku bude pomocou chodníkov a horizontálnych plôch rozdelené na tri zóny. Od západu na východ to bude športová – aktívna zóna, kde budú umiestnené fit-parky,  detské ihrisko, plochy pre šport, aktívny pohyb či plochy pre petang.

Spoločenská zóna bude hlavným prepojením dvoch autobusových zastávok s malým námestím a lávkou cez vodný tok Vydumanec. V tejto zóne bude tiež umiestnený prírodný amfiteáter s pódiom na rôzne spoločenské aktivity.

Východná, najväčšia časť, bude oddychovou, prírodnou zónou. Celá južná časť, ktorú lemuje frekventovaná Levočská ulica, bude v maximálnej možnej miere oddelená zeleňou a protihlukovou výsadbou. Hustejšia výsadba je navrhnutá pozdĺž celej komunikácie, čím podstatne zabráni vnímaniu hluku a vibrácií a vytvorí pre park príjemnejšie prostredie. Osadením nového verejného osvetlenia bude park bezpečnejší.

Plánuje sa aj cyklochodník a dažďové záhrady

V rámci revitalizácie parku V. Clementisa bude vysadených viac ako 160 nových stromov a  v záhonoch pribudnú trvalky. Zrevitalizované bude otvorené priestranstvo o celkovej výmere 41 452,5 m2.

 

Radnica v danej lokalite postupne realizovať aj výstavbu cyklochodníka a parkoviska.  Zaujímavosťou v parku budú aj dažďové záhrady, teda miesta na zachytávanie dažďovej vody zo spevnených nepriepustných plôch, ako sú chodníky, parkoviská či príjazdové cesty. V parku V. Clementisa bude realizovaných 7 takýchto dažďových záhrad spolu s výsadbou trvaliek po celej ploche.

Dažďové záhrady vysadia v blízkosti spevnených plôch, aby čo najefektívnejšie zachytávali dažďové vody, ktoré sa v nich udržia maximálne 72 hodín, čo bude pozitívne vplývať na celý ekosystém v okolí. V tesnej blízkosti týchto dažďových záhrad budú umiestnené malé drevené ostrovčeky osadené nad úrovňou terénu a vegetácie, slúžiace na oddych, relax a poznávanie.

Lavičky aj pitné fontánky

V parku bude umiestnených celkom 60 lavičiek a 3 pitné fontánky napojené na vodovod. Zariadenie parku bude doplnené aj o atypické prvky, ako sú napríklad gabiónové sedenia či toalety pre psy. Zrekonštruovaná bude aj jestvujúca lávka pre peších a v parku budú osadené gabiónové steny s názvom parku „PARK V. CLEMENTISA“ s výškou 90 cm a celkovou dĺžkou 11,9 metra.

Celkové náklady na revitalizáciu parku V. Clementisa predstavujú 776 819,96 eur. Poskytnutá výška NFP je 737 978,96 eur (z toho podpora z fondu EÚ 660 296,97 eur). Mesto Prešov sa na realizácii projektu bude podieľať 5% spolufinancovaním, z vlastných zdrojov teda uhradí 38 841 eur. Revitalizácia parku V. Clementisa bude trvať približne 21 mesiacov.

 

Foto: presov.sk