Skip to content
Menu
Menu

CSS Ametyst Tovarné má nový objekt prvého kontaktu

Centrum sociálnych služieb (CSS) Ametyst Tovarné prešlo ďalšou rekonštrukciou. V zariadení pribudol objekt prvého kontaktu pre návštevníkov a dodávateľov, bezpečnostné oplotenie s bránou a montované sklady na komunálny odpad. Prešovský samosprávny kraj (PSK), ktorý zariadenie spravuje, tu z vlastných zdrojov preinvestoval takmer 76-tisíc eur.

V CSS Ametyst Tovarné vo Vranovskom okrese sa aj tento rok rekonštruovalo. Krajská samospráva sa tu po minuloročnej rozsiahlej oprave objektu podporovaného bývania, jeho oplotenia a vynovení interiéru pustila do ďalších investičných akcií za vyše 75 400 eur.
„Teším sa, že po roku v tomto zariadení odovzdávame do užívania ďalšie objekty resp. zrealizované projekty, ktoré prispejú k skvalitneniu jeho poskytovaných služieb a zjednodušia život tak klientom CSS, ako aj jeho zamestnancom. Najviac, takmer 53-tisíc eur, sme tu najnovšie zainvestovali do rekonštrukcie bývalého objektu predajne potravín, ktorý sme zmenili na polyfunkčný objekt prvého kontaktu. Slúžiť bude na monitorovanie pohybu príchodov a odchodov návštevníkov zariadenia a jeho dodávateľov. Myslím si, že je to skvelá a prospešná vec a zariadeniu takýto objekt chýbal,“ priblížil najnovšie investičné akcie v CSS Ametyst Tovarné predseda PSK Milan Majerský.

Okrem objektu prvého kontaktu má zariadenie aj nové oplotenie s bránou v zadnej časti areálu v dĺžke 250 metrov. Vybudovalo sa kvôli zvýšeniu bezpečnosti klientov zariadenia, ktorými sú najčastejšie pacienti s demenciou, Parkinsonom a Alzheimerom a tiež z dôvodu ochrany CSS pred lesnou zverou. Kraj na tento účel požil finančné prostriedky zo svojho rozpočtu vo výške takmer 15-tisíc eur.
Novinkou v zariadení sú aj nové montované sklady na komunálny odpad za 8-tisíc eur. Pôvodné na to vyčlenené priestory, poznačené vekom, boli nahradené kvalitnejšími oceľovými skladmi s novou podkladovou plochou.
V CSS Ametyst Tovarné s kapacitou 180 miest sa do opráv a skvalitnenia zariadenia preinvestovalo zo zdrojov prešovskej župy a čiastočne aj z iných externých zdrojov celkovo vyše 780-tisíc eur. Prostriedky boli použité okrem celkovej rekonštrukcie objektu podporovaného bývania, jeho oplotenia a interiéru taktiež na zateplenie obvodového a strešného plášťa hlavnej budovy, rekonštrukciu teplovodu, kúpeľní i dovybavenie kuchyne zariadenia.

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK
Foto: PSK