Skip to content
Menu
Menu

Cyklotrasy Eurovelo 11 v doline rieky Poprad prepájajú Slovensko a Poľsko

Výstavba medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 11 na území Prešovského samosprávneho kraja pokračuje. V okrese Stará Ľubovňa sa vďaka úspešnému cezhraničnému projektu podarilo prepojiť obce doliny rieky Poprad s poľskou Muszynou, vybudovať dve nové lávky, odpočinkové miesta i nové Informačné centrum v Sulíne.

V rámci projektu „Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo11 Prešov-Muszyna-Mníšek nad Popradom“ sa z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko – Poľsko preinvestovalo 3,2 miliónov eur, pričom výdavky na slovenskej strane dosiahli sumu takmer 1,1 miliónov eur.

Vedúcim partnerom projektu, realizovaného od augusta 2019, je Gmina Muszyna, ktorý zabezpečoval investičnú časť projektu, a to výstavbu a opravu cyklotrasy na poľskej strane v dĺžke takmer 8 km, výstavbu dvoch lávok cez rieku Poprad na úseku Legnava – Milik a Andrzejowka- Malý Lipník. Na slovenskej strane aktivity zastrešovalo Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa (ĽRZMaO).

„V rámci projektu sme realizovali výstavbu cyklotrasy zo štátnej hranice s Poľskom od Muszyny do obce Legnava, ďalej vybudovali 2,5 km trasy medzi obcami Sulín a Závodie, príjazdové cesty a výjazdy k dvom lávkam na rieke Poprad v obci Legnava a Malý Lipník. Celkovo sa nám podarilo urobiť 28 kilometrov značených cyklotrás a vybudovať viac ako 6,5 kilometrov úplne nových asfaltových úsekov,“ uviedol pri oficiálnom ukončení projektu na slovenskej strane manažér ĽRZMaO Miroslav Jaščur.

Ten vyzdvihol technickú a metodickú pomoc i zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany Prešovského samosprávneho kraja.

„Uvedomujeme si, aké je náročné pre malé obce s obmedzenými rozpočtami zabezpečiť povinné 5% financovanie európskych projektov. Preto 27-tisíc eur z nášho grantového programu Výzva pre región pre tento projekt sú dobre vynaložené peniaze. Je dôležité pomáhať si a rozvíjať cestovný ruch ako taký. Prepojenie naozaj krásneho severu Slovenska s juhom Poľska cez cyklolávky, ktoré tu vznikli, je cestou ako prilákať turistov, ale aj podporiť aktívny oddych, miestne aktivity či dokonca pracovné miesta,“ povedal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, ktorý ocenil aj novovybudované Informačné turistické centrum v blízkosti prameňa Sulínka ako ďalšiu z konkrétnych investícií tohto veľkého projektu.

Jeho súčasťou boli napokon aj viaceré marketingové aktivity a samotné značenie cyklotrasy, ktoré zabezpečovala Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Značený úsek v celkovej dĺžke viac ako 100 km bol realizovaný od Mníška nad Popradom do Muszyny a z Malého Lipníka až do Prešova.

„Značenie bolo vykonané v súlade s príslušnou cyklistickou normou, pričom po celej trase sme osadili aj 30 informačných tabúľ, ktoré informujú cyklistov o ďalších miestach záujmu v priľahlom regióne. Významnými aktivitami boli tiež tvorba webovej stránky a najmä analýza úseku cyklodiaľnice. Dokument je podkladom pre produkt cestovného ruchu, ktorý zahŕňa kultúrne pamiatky, prírodné zaujímavosti, a tiež stravovacie a ubytovacie služby, ktoré sa v koridore Eurovela 11 nachádzajú. Na základe týchto materiálov sme vytvorili tlačový materiál s mapou obsahujúci všetky podstatné informácie,“ opisuje aktivity výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.

Úseky vybudovanej cyklotrasy prechádzajú slovenskou a poľskou stranou, konkrétne trasami Muszyna (žel. stanica)-Zapopradzie-štátna hranica-Legnava–lávka–Milik- Andrzejówka–Andrzejówka-Ługi–lávka-M.Lipník-Sulín– Zavodie–Medzibrodie-Mníšek s napojením na úsek cyklotrasy EV11 v Poľsku smerom na N. Sącz v Poľsku a na Slovensku smerom na Prešov.

Medzinárodná cyklomagistrála Eurovelo 11 by mala na území Prešovského po dokončení dosahovať približne 150 kilometrov. Prechádzať bude obcami Mníšek nad Popradom, Sulín, Malý Lipník, Legnava, Údol, Plavnica, Šambron, Bajerovce, Krásna Lúka, Šarišské Dravce, Torysa, Krivany, Lipany, Rožkovany, Jakubova Voľa, Červenica, Pečovská Nová Ves, Sabinov, Ražňany, Ostrovany, Šarišské Michaľany, Veľký Šariš, Prešov, Haniska, Kendice, Drienovská Nová Ves, Ličartovce, Obišovce, Janovík, Bretejovce, Seniakovce.

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Foto: PSK