Skip to content
Menu
Menu

Daňovníci  boli tento rok zodpovednejší

(pv) – Za rok 2021 si v tomto roku povinnosť podať daňové priznanie (DP) k dani z príjmov splnilo viac daňovníkov. Porovnaním rovnakého obdobia predchádzajúcich rokov 2021 a 2020  finančná správa eviduje v tomto roku nárast podaných DP o 2,35 %. Celkovo ich bolo podaných 1,2 milióna.

Finančná správa očakáva už len DP k dani z príjmov od daňovníkov, ktorí si uplatňujú individuálne zdaňovacie obdobie a aj lehotu na podanie DP a tiež 18- tisíc DP v prípade daňovníkov, ktorí jej oznámili predĺženie lehoty o 6 mesiacov. Ide o daňovníkov s príjmami zo zahraničia, ktorí musia DP podať najneskôr do konca septembra tohto roka.

Možnosť predĺžiť si lehotu na podanie DP v tomto roku využilo celkovo 286 457 fyzických a právnických osôb.

Daňovníkom sú postupne vyplácané aj preplatky zo spracovaných DP, celkovo finančná správa vybavila už 412 405 žiadostí. Spracovaných je aj viac ako 388- tisíc vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane tretiemu sektoru.