Skip to content
Menu
Menu

Deň Zeme v Tulčíku

Prečítať článok

Čistili studničky, zbierali odpadky. Turistická sezóna je pripravená

  • Deň Zeme je deň venovaný ochrane našej zemi a prostredníctvom neho je potrebné reagovať na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia.
  • Do projektu „Upracme Slovensko“ sa aj tento rok zapojila ZŠ a MŠ Tulčík spolu s KST Čakaň Tulčík.
  • Pozvanie na túto akciu rád prijal srdcom a dušou zanietený turista Ján Ducár, člen Klubu prešovských turistov od lídra Klubu slovenských turistov Čakaň Tulčík Vincenta Klobušovského. Ako všetci svorne okomentovali, bolo to veľmi zaujímavé a aj podnetné.

„Bola to pravidelná akcia zameraná na enviromentálnu výchovu mládeže, kde okrem prednášok o potrebe starať sa o našu prírodu sme sa  venovali hlavne praktickej pomoci našej Zemi formou čistenia prírody od odpadkov. Mladší žiaci   7. ročníka zbierali odpadky okolo cesty Prešov – Bardejov. Starší žiaci 8. –  9. ročníka sa pod vedením svojich učiteliek a turistov z klubu KST Čakaň Tulčík vybrali smerom k studničkám Boroška a Kelemenka. Studničky očistili od lístia a usadenín, ich okolie skultivovali od prekážajúcich náletov, vyzbierali odpadky. Celé okolie sme tak  pripravili na turistickú sezónu. Súčasťou akcie bola aj prednáška o potrebe zachovávať našu prírodu  v jej prirodzenom stave, bez odpadkov, neničiť flóru a faunu, neprodukovať odpad. Turisti by mali vždy svoje donesené obaly odniesť so sebou domov a tam zrecyklovať. Hovorilo sa aj o geológii, mineralógii, botanike a histórii Tulčíka a jeho bezprostredného okolia. Žiaci pri ceste späť zbierali odpadky okolo lesných ciest a chodníkov, okolo potoka Terňanka a Sekčov. S radosťou sme skonštatovali, že  odpadkov bolo podstatne menej ako v roku 2023,“ opísal priebeh akcie venovanej Dňu Zeme Ján Ducár.