Skip to content
Menu
Menu

Diakonický domov ELIM ponúkne komplexné sociálne služby pre seniorov

Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV) otvára po náročnej 3-ročnej rekonštrukcii Diakonický domov ELIM na Baštovej ulici 21 v Prešove. Zariadenie pre seniorov bude ponúkať komplexné sociálne služby seniorom z Prešova a širokého okolia. Jedinečné zariadenie svojho druhu, ktoré na východnom Slovensku otvára evanjelická cirkev, bude prevádzkovať nezisková organizácia ELIM, n. o. Zriaďovateľom zariadenia je Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Východný dištrikt obnovu chátrajúcej a už značne zdevastovanej budovy považoval za svoj morálny záväzok a historický dlh voči predkom, ktorí ju v minulosti vybudovali. V sobotu 22. októbra bude budova bývalého konviktu – stravovne pre študentov kolégia – na Baštovej ulici slávnostne odovzdaná.

Pohľad do histórie

Budovu na Baštovej ulici 21 evanjelici v rokoch 1904 – 1905 postavili ako konvikt – jedáleň pre študentov Evanjelického kolégia na základe architektonického návrhu košických staviteľov Gejzu Jakaba a Arpáda Jakaba. V secesnom architektonickom štýle s bohato vyzdobeným priečelím, ktoré sa v určitej miere zachovalo až do súčasnosti. Po poštátnení za socializmu v budove sídlil internát hotelovej akadémie. Východnému dištriktu ECAV na Slovensku štát budovu vrátil v rámci v reštitúcií po Nežnej revolúcii.

Oáza pre seniorov

Názov ELIM je prevzatý zo Starej zmluvy, kde označoval oázu v púšti – miesto prameňov, oddychu a  načerpania nových síl pri putovaní Izraela z Egypta do zasľúbenej krajiny. Aj diakonický domov má byť takým miestom oddychu, načerpania fyzických a duchovných síl, ktoré zdravotne odkázaným seniorom ubúdajú.

Budova má tri poschodia. Po rekonštrukcii je bezbariérová, vybavená výťahom a dvomi schodiskami. Medzi najväčšie priestory patrí jedáleň organicky prepojená s kaplnkou, ktorá bude slúžiť na bohoslužobné účely. Oltárny obraz Poslednej večere je umeleckým dielom známeho prešovského výtvarníka Jána Krličku.

Byty pre mladé rodiny

V priľahlej budove na Jarkovej ulici (v minulosti školský internát) Východný dištrikt zriadil 24 nájomných bytov, o ktoré prejavujú záujem najmä mladé rodiny s deťmi. Na spoločnom dvore s oddychovou zónou tak vznikne zaujímavý priestor pre interakciu všetkých vekových generácií. Výzvou zostáva rekonštrukcia historického múru, ktorý je pozostatkom pôvodných prešovských hradieb, altánku a vytvorenie oddychovej zóny na priľahlom pozemku.

Prevádzka sociálneho zariadenia bude spustená k 1. januáru 2023. V rámci svojich kapacít dokáže ELIM poskytnúť starostlivosť pre 37 zdravotne odkázaných seniorov. V súčasnosti Východný dištrikt vypísal výberové konanie zamestnancov a personálu – opatrovateľov, kuchárov, praktických sestier a sestier pri lôžku klientov.

Pridanou hodnotou zariadenia nebude len komplexná zdravotná a odborná starostlivosť, ale aj holistický a ľudský prístup k potrebám zdravotne odkázaných seniorov, ktorý sa v potrebe núdzneho človeka dotýka „Kristových rán“.

Pomohli s obnovou

Rekonštrukciu Východný dištrikt ECAV financoval predovšetkým prostredníctvom výhodného úveru z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania – vo výške 1,35 milióna eur s rozložením splátok na 37 rokov s minimálnou úrokovou sadzbou. Žiadosť a projektový zámer pripomienkovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako aj Ministerstvo hospodárstva SR. Na obnovu historickej budovy ako kultúrnej pamiatky za účelom zriadenia sociálneho domova prispel Prešovský samosprávny kraj, rekonštrukciu podporili partnerské organizácie evanjelickej cirkvi v Nemecku, ako aj mnohí dobrovoľní darcovia. Nemecké diakonické inštitúcie poskytli ELIMU tiež polohovateľné postele a vyradený nábytok. Attila Szpisák, farár v cirkevnom zbore Slovenský Komloš v Maďarsku, sprostredkoval desiatky nových paplónov a vankúšov, ktoré zdarma vyskladňovala nemecká firma Billerbeck Budapest Kft.

Rekonštrukciu budovy vykonala stavebná firma Čech, s. r. o., a to podľa autorského projektu architekta Mariána Ferja, s prihliadnutím na požiadavky Krajského pamiatkového úradu Prešov.  Na prelome augusta a septembra 2022 bola budova po splnení všetkých legislatívnych a bezpečnostných podmienok skolaudovaná.

———————————————————————————————————–

PROGRAM

SOBOTA – 22. október

  • 9.00 – 11.00 Deň otvorených dverí, ktorého súčasťou bude moderovaná prehliadka priestorov zariadenia pre seniorov ELIM.
  • 15.00 – 17.00 Slávnostné otvorenie Diakonického domova ELIM a posviacka bohoslužobného priestoru s účasťou zástupcov cirkvi, samosprávy ako aj zahraničných partnerov.

NEDEĽA – 23. október

  • 10.00 Služby Božie v Chráme sv. Trojice v Prešove, ktoré v priamom prenose na Dvojke odvysiela RTVS

Aj pri 100. výročí prvej inštalácie dištriktuálnych biskupov a dozorcov ECAV na Slovensku po vzniku 1. ČSR. V programe vystúpi Chorus Comenianus, Kapela KVD, klavirista Daniel Špiner a ukrajinská speváčka Mila Medvedovská.

  • 16.00 – Slávnostná akadémia „Listáreň služby a Ducha“ na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského. Súčasťou akadémie bude koncert Simy Magušinovej – Martausovej, ukrajinskej speváčky Mily Medvedovskej a klaviristu Daniela Špinera. Vstupné je dobrovoľné.

Dvojdňovým podujatím vyvrcholí jubilejný rok 2022 pod názvom „100 listov života Východného dištriktu“.