Skip to content
Menu
Menu

Diamantová cena DofE aj pre župné školy PSK

Vďaka programu Diamantová cena DofE si riaditelia a učitelia zo šiestich škôl z Prešovského (PSK) a Košického (KSK) kraja vyše 6 mesiacov zlepšovali svoje manažérske a komunikačné zručnosti.

„Absolvovala som v profesionálnom živote niekoľko desiatok rozvojových programov či školení, ale tento rozvojový program, ako jeden z mála, vo mne zanechal hlbokú stopu a inšpiroval ma,” vraví Jana Šalagovičová, absolventka programu Diamantová cena DofE a riaditeľka Gymnázia Trebišovská v Košiciach.

Riaditelia a učitelia sa komplexne rozvíjali

Ako Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu Slovensko (DofE) pri rozvíjaní potenciálu mladých ľudí na Slovensku úzko spolupracujeme s vedením škôl a učiteľskými zbormi. Pri komunikácii s nimi dlhodobo zaznieva potreba lepšieho vzdelávania v oblasti manažmentu a komunikácie, ktoré na Slovensku aj podľa analýz a prieskumov dlhodobo nie je dostupné. Rozhodli sme sa preto spojiť sily s Košickým a Prešovským samosprávnym krajom a Karpatskou nadáciou a takéto vzdelanie poskytnúť vo forme rozvojového programu riaditeľom a učiteľom na školách zapojených v DofE.

Pilotného ročníka programu s názvom Diamantová cena DofE sa zúčastnil manažment šiestich škôl z PSK a KSK. Riaditelia a vybraní učitelia (koordinátori programu DofE na školách) absolvovali štyri workshopy – Vytvorenie vízieBudovanie a riadenie efektívnych tímovFundraising, a Wellbeing.

„Naša ambícia je pomôcť riaditeľom a koordinátorom na školách, aby sa pozerali na svoje aktivity so strategickejším prístupom,” objasňuje lektor Karol Herian, ktorý viedol moduly o tímoch a vízii. Okrem strategického prístupu k vedeniu školy sa účastníci v programe naučili, ako efektívne viesť tímy na školách, ako zvládať stres, či aké sú možnosti financovania rôznych školských projektov.

Okrem kvalitných školení mali účastníci programu k dispozícii expertných mentorov z manažérskych pozícií vo firme TESCO a stretnutia s profesionálnymi biznisovými koučmi z Medzinárodnej federácie koučov, ktorí im individuálne pomáhali s rozvojom líderských a komunikačných zručností.

Súčasťou programu boli aj tzv. learning circles, stretnutia riaditeľov a koordinátorov DofE, v rámci ktorých raz mesačne navzájom prezentovali ciele jednotlivých škôl inšpirované práve týmto programom, zdieľali skúsenosti zo škôl a vymieňali si rady.

Všetci účastníci boli s programom veľmi spokojní a vyzdvihujú hlavne užitočné a zážitkové školenia, novovzniknuté vzťahy a podporu od kolegov z iných škôl, a nové podnety od mentorov a koučov. „Vďaka koučke som zistila, na čom v mojom prejave pracovať, a aké slová používať, aby som efektívne a zrozumiteľne komunikovala svoje myšlienky so svojimi kolegami,” spomína Jana Šalagovičová, riaditeľka Gymnázia Trebišovská.

Samosprávy lepšie porozumeli svojim školám

Vďaka zapojeniu PSK a KSK sme mohli v Diamantovej cene DofE prepojiť školy a vzdelávacích odborníkov zo samospráv. Program tak poskytol priestor na zdieľanie a učenie sa nielen medzi učiteľmi a riaditeľmi, ale aj medzi jednotlivými krajmi.Na školeniach Diamantovej ceny sme lepšie pochopili, čo školy v našom kraji trápi, a kde potrebujú podporu od nás ako zriaďovateľa,” vysvetľuje prínos programu pre samosprávu Katarína Jurčišinová z PSK.

Diamantová cena DofE by nevznikla bez podpory našich partnerov. Sme veľmi radi, že Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, a Karpatská nadácia  sa rozhodli program podporiť.

„Oceňujeme, že slovenská pobočka DofE vytvorila tento program v reakcii na problémy a potreby koordinátorov DofE na školách z praxe. Vidieť, že trafili klinček po hlavičke vďaka tomu, že počúvali ľudí, s ktorými pracujú,” vyzdvihuje Žofia Teplická z Karpatskej nadácie.

Školy, ktoré sa v ročníku 2020/2021 zúčastnili pilotného ročníka Diamantovej ceny, sú:

  • Gymnázium Trebišovská v Košiciach,
  • Gymnázium P. J. Šafárika v Rožňave,
  • Škola umeleckého priemyslu v Košiciach,
  • Gymnázium Kukučínova v Poprade,
  • Spojená škola Ľ. Podjavorinskej v Prešove,
  • Gymnázium Jána Raymana v  Prešove.

Po úspechu pilotného ročníka Diamantovej ceny DofE na východnom Slovensku program pokračuje novým ročníkom, ktorého sa zúčastní 17 škôl v 5 krajoch Slovenska.

Zdroj: PSK