Skip to content
Menu
Menu

Do MŠ Bratislavská sa po rozsiahlej rekonštrukcii vrátili deti

Mesto Prešov úspešne ukončilo rekonštrukciu Materskej školy na Bratislavskej ulici. Jej dlhodobo neriešený stav a trhliny spôsobené zatekaním ohrozovali bezpečné prostredie detí i učiteliek. Škôlka je po znovuotvorení krajšia a bezpečnejšia.

V rámci 1. etapy rekonštrukcie MŠ Bratislavská bola znížená energetická náročnosť budov škôlky prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa, rekonštrukcie strechy, výmeny okien, rekonštrukcie osvetľovacej sústavy, vykurovacieho systému a inštalácie vetrania s rekuperáciou.

„Vytvoriť deťom a žiakom vyhovujúce podmienky pre kvalitné vzdelávanie a rozvíjanie ich talentov je pre mesto Prešov jednou z najväčších priorít. Preto ma veľmi teší, že sa nám úspešne darí postupne obnovovať školskú infraštruktúru a pretvárať školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov na krajšie, bezpečnejšie a energeticky úsporné objekty. Tento raz sme po rozsiahlej rekonštrukcii otvorili škôlku Bratislavská a verím, že deti aj rodičia si vynovené priestory rýchlo obľúbia,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Areál Materskej školy na Bratislavskej ulici č. 3 v Prešove sa skladá zo štyroch objektov – troch budov škôlky a jedného hospodárskeho objektu. V rámci 1. etapy stavebných prác boli zateplené obvodové steny objektov a vymenené vonkajšie okná a dvere, vrátane parapetov. Doplnená bola tepelná izolácia strechy, ako aj nové klampiarske a zámočnícke prvky.

Na streche dvoch budov komplexu materskej školy sú umiestnené fotovoltaické panely, ktoré slúžia na výrobu elektrickej energie. Budovy majú vymenené svietidlá za nízkoenergetické žiarivky, čím sa značne znížia energetické náklady objektu. Spotreba energie sa zníži o viac ako 141-tis. kWh ročne. Škôlka má nové omietky a steny v interiéri dostali nový náter. Materská škola spĺňa aj podmienku bezbariérovosti a je prístupná aj pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu.

V 2. etape rekonštrukcie boli zhotovené nové priečky, vrátane nových vrstiev podláh – betónového poteru a samotnej nášľapnej vrstvy podlahy. Táto etapa prác bola zameraná na hydroizoláciu, nakoľko vytekaním vôd z poškodenej kanalizácie a vodovodu došlo k poklesu podláh a vzniku trhlín. Zhotovené boli aj kanalizačné a dažďové rozvody.

Stavebné práce v rámci 1. etapy realizovala pre mesto Prešov spoločnosť IBEG, a. s., a to aj vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Celkový rozpočet projektu v rámci 1. etapy je 884 085,49 €, z toho poskytnutá výška nenávratného finančného príspevku je 751 472,67 €. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu je vo výške 88 408,55 €.

Mesto Prešov sa na financovaní 1. etapy rekonštrukcie podieľa 5% spolufinancovaním, čo predstavuje 44 204,27 € z vlastných zdrojov.

Stavebné práce v rámci 2. etapy zrealizovala spoločnosť UNISTAV, s.r.o. Celkové náklady na realizáciu tejto etapy rekonštrukcie sú vo výške 321 443,29 € z vlastných zdrojov mesta.

Zdroj: presov.sk