Skip to content
Menu
Menu

Dostanú niektorí majitelia nehnuteľností úľavu na dani?

Prečítať článok

(ako) – Keď sa na októbrovom mestskom zastupiteľstve schvaľovala zmena VZN o miestnych daniach, išlo len o oslobodenie od poplatkov pre majiteľov terás v meste, ktorí majú záujem prevádzkovať ich počas zimy. Mesto tak chcelo vyjsť v ústrety majiteľom kaviarní a reštaurácií, ale aj ľuďom. Na zastupiteľstve však padol ešte jeden návrh, o ktorom však vedenie mesta nechcelo rokovať.

Išlo o doplňujúci návrh, ktorý predložil predseda poslaneckého klubu Nezávislí kandidáti, Spolu-občianska demokracia a Šanca František Oľha. Navrhol kompenzáciu majiteľom nehnuteľností  za obmedzenie vlastníckych práv v prípade obmedzenia možnosti plnohodnotného užívania nehnuteľností v čase dlhodobých rekonštrukcií komunikácií alebo inžinierskych sietí v konkrétnej časti mesta. V Prešove sa v posledných rokoch robia rozsiahle opravy komunikácií. Investori budujú nové objekty a majitelia nehnuteľností musia všetko nepohodlie, prípadne obmedzenie podnikania znášať bez akejkoľvek náhrady. Príkladom je rozsiahla rekonštrukcia Jarkovej ulice. Nuž, minimálne jeden z poslancov sa nad tým zamyslel a predložil vedeniu mesta aj kolegom návrh.

O čom by mala byť zmena?

František Oľha ju jasne formuloval. „Správca dane ustanovuje zníženie dane z nehnuteľnosti vo výške 8,33% za každý mesiac predchádzajúceho kalendárneho roka, v ktorom vlastník nehnuteľnosti túto nemohol plne využívať z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku. O uvedenom znížení v konkrétnych častiach mesta rozhodnú poslanci MsZ na rokovaní MsZ samostatným hlasovaním,“ povedal o svojom návrhu Oľha. Vôbec sa to však nestretlo s ochotou o tom čo i len diskutovať.

Poslanec František Oľha

Primátorka dá návrh právne preskúmať

Andrea Turčanová oponovala, že metské VZN nesmie byť v rozpore s právnou normou, ktorá presne stanovuje, ktoré úľavy je možné udeliť. Zdôraznila tiež, že si nie je istá, či sa to dá urobiť retroaktívne. Prisľúbila, že dá návrh preskúmať právnikom, aby zistili, či je v súlade so zákonom a upozornila, že o doplnkoch a zmenách VZN o miestnych daniach sa bude rokovať ešte v decembri. Oľha však trval na tom, aby mu vedenie mesta dalo nejakú záruku, že o návrhu budú ešte rokovať a „nezapadne prachom zabudnutia“. Zdôraznil, že v niektorých prípadoch ešte nebola daň vyrúbená. Je tu stále možnosť poskytnúť vlastníkom nehnuteľností úľavu a práve preto, by mali o nejakých pravidlách rozhodnúť už teraz.

Reakcia kontrolóra

Hlavný kontrolór Martin Brilla pripomenul, že sa nedá súhlasiť so stopercentnou úľavou. Nie je to možné už preto, že užívanie  nehnuteľností nikdy nebolo obmedzené úplne, ale len čiastočne. Podľa neho by bolo vhodné určiť nejakú rozumnú mieru kompenzácie.

 

Foto: tv7