Skip to content
Menu
Menu

Fakulta zdravotníckych odborov oslavuje 20. výročie svojho založenia

Fakulta zdravotníckych odborov (FZO) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove má za sebou dve desaťročia svojej existencie. Pri tejto príležitosti usporiadala medzinárodnú vedeckú konferenciu, ale aj slávnostné podujatie, na ktorom ocenila významné osobností, ktoré svojou prácou výrazne prispeli k rozvoju fakulty.

Fakulta zdravotníckych odborov sa v priebehu svojej 20 ročnej existencie vypracovala na modernú vysokú školu, ktorá je rešpektovanou vzdelávacou inštitúciou v oblasti zdravotníckych vied v domácom i zahraničnom prostredí. Je jednou z najväčších samostatných fakúlt so zameraním na vzdelávanie v zdravotníckych povolaniach na Slovensku. „Históriu našej fakulty písali mnohí pedagogickí inepedagogickí zamestnanci, ktorí sa sneuveriteľným entuziazmom chytili myšlienky posunúť sa vyššie, dosiahnuť viac,  ana zelenej lúke neváhali chytiť, ako sme zvykli hovoriť, vedro spieskom azačať budovať tzv. „hrad“  pre vzdelávanie zdravotníkov. Dielo sa podarilo astali sme sa jednou zmála samostatných fakúlt tohto typu na Slovensku,“ zdôraznila dekanka fakulty Štefánia Andraščíková. Podľa jej slov sa fakulta počas jej mladého, ale veľmi intenzívneho života vyformovala na jedinečnú a úspešnú entitu.

Fakulta v súčasnosti ponúka vzdelanie v siedmych študijných programoch, ako je ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť, dentálna hygiena, rádiologická technika a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, v dennej a externej forme štúdia, na bakalárskom a magisterskom stupni. „Na čo sme však na fakulte mimoriadne hrdí je vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov všiestichšpecializačných ajednom certifikačnom štúdiu, čím naša fakulta, ako jedna zmála, získala atraktivitu a jedinečnosť na vzdelávacom trhu,“ dodáva dekanka. Na FZO aktuálne študuje 1420 študentov a jej brány doteraz opustilo viac ako 5300 absolventov.

„Za dve desaťročia sa z Fakulty zdravotníckych odborov stala dynamicky sa rozvíjajúca a moderne vybavená fakulta, ktorá je nielen rovnocennou súčasťou našej univerzity, no rovnako slovenského ieurópskeho akademického priestoru. Fakultu snajvyšším záujmom oštúdium na celej univerzite,“ vyzdvihol Peter Kónya, rektor Prešovskej univerzity. Zároveň doplnil, že vďaka prepojeniu na Fakultnú nemocnicu J. A. Raymana môže fakulta slúžiť celej univerzite ako príklad fungovania vzdelávania spojeného s praxou.

Pri príležitosti 20. výročia založia fakulty sa za prítomností významných hostí uskutočnilo 13. októbra podvečer slávnostné podujatie, na ktorom dekanka Štefánia Andraščíková udelila zlatú, striebornú a bronzovú medailu viacerým osobnostiam za spoluprácu, podporu a rozvoj fakulty. Zároveň, v dňoch 13. a 14 októbra fakulta zrealizovala jubilejnú medzinárodnú vedeckú konferenciu  Quo vadis zdravotníctvo V. – Nové trendy v zdravotníckych vedách. Jej cieľom je výmena nových informácii a nadväzovanie pracovných kontaktov, dôležitých pre domácu a zahraničnú spoluprácu, ktorá prispieva k zvyšovaniu kvality vzdelávania pedagógov a študentov.

Anna Polačková