Skip to content
Menu
Menu

Finančná správa rozbehla akciu Jastrab, sleduje daňové úniky

Prečítať článok

(ako) – Akcia je zameraná na firmy, ktoré sú podozrivé z porušovania daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH). Finančná správa SR aktuálne identifikovala takmer 40 daňových subjektov, ktoré sú podozrivé z podvodného konania a daňových únikov. Zaisťuje doklady po celom Slovensku.

Ako informovala hovorkyňa Finančnej správy SR Ivana Skokanová, zamerali sa na 36 daňových subjektov z troch reťazcov, pri ktorých identifikovali príslušníci finančnej správy na základe dát z analytických systémov daňový únik na DPH. Finančná správa pri kontrolovaných daňových subjektoch identifikovala rizikovú DPH, a teda podvodné konanie až vo výške viac ako 1 263 000 eur.

Zapojili aj daňové úrady

Do akcie sú zapojené všetky daňové úrady ako aj Kriminálny úrad finančnej správy. Príslušníci finančnej správy vykonávajú miestne zisťovania a zaisťujú potrebné doklady a účtovníctvo. Po vykonaní všetkých miestnych zisťovaní, za účelom základného zistenia skutkového stavu a vyzbierania dokladov, bude nasledovať ďalšia fáza. Po analýze dokladov budú otvorené daňové kontroly. O výsledkoch akcie bude finančná správa informovať.

Regionálne rozmiestnenie kontrolovaných spoločností:

Miestne
príslušný DÚ

Počet preverovaných
daňových subjektov

Banská Bystrica

2

Bratislava

14

Košice

1

Nitra

6

Prešov

2

Trenčín

1

Trnava

5

Žilina

4

VHS

1

Spolu

36