Skip to content
Menu
Menu

Hasiči varujú pre zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov v lesoch

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch v okresoch Prešov a Sabinov, a to od 24. marca 2022 od 13.00 hod až do odvolania.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyhlásilo od 24. marca 2022 od 13.00 hod. až do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v okresoch Prešov a Sabinov.

Požiare môžu spôsobiť veľké materiálne a environmentálne škody, ale aj ohroziť zdravie a život osôb.

Na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme je prísne ZAKÁZANÉ:

  • fajčiť,
  • odhadzovať horiace a tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným rizikom vzniku požiarov,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, a v ich ochrannom pásme.

Zdroj:presov.sk