Skip to content
Menu
Menu

Je rozhodnuté! Župa aj mesto schválili financovanie stavby futbalového štadióna

(ako) – Investíciu do výstavby prešovského futbalového štadióna spoločnosťou Futbal Tatran Aréna (FTA) za takmer 16,6 milióna eur bez DPH schválili v utorok prešovskí poslanci. Zároveň zvýšili základné imanie spoločnosti zo 6 600 eur na 206 600 eur. Hlasovalo za to všetkých 25 prítomných poslancov, hoci v diskusii odzneli viaceré pochybnosti.

FTA v roku 2016 založilo mesto spolu s Prešovským samosprávnym krajom (PSK). Aktuálne prevezme mesto aj záväzok na nový peňažný vklad do spoločnosti vo výške 102-tisíc eur.

Odhlasovaním financovania štadióna vo výške 7,2 milióna eur bez DPH poslanci zároveň schválili uzavretie zmluvy o dielo so spoločnosťou AVA-stav z Galanty, ako víťazom verejného obstarávania. Výsledná suma za celý predmet zákazky je viac ako 16,5 milióna eur bez DPH (20 miliónov s DPH) Ďalších 300-tisíc eur bez DPH bude stáť zabezpečenie stavebného a autorského dozoru, ktorý má byť zárukou, že sa stavba nebude predražovať.

Boja sa predražovania stavby

Nutnou súčasťou výstavby je aj obstaranie energobloku, ktorý však nebol súčasťou verejného obstarávania. Predpokladaná hodnota jeho zabezpečenia má byť 767-tisíc eur bez DPH. Na energoblok bude teda nutné nájsť iné finančné zdroje. To bol dôvod, prečo poslanec František Oľha navrhol, aby zastupiteľstvo zaviazalo primátorku, aby rokovala o možnostiach získať externé zdroje a informovala o výsledku poslanecký zbor o pol roka.

Viacerí poslanci sa nesúhlasne vyjadrovali k výške ceny stavby a otvorene hovorili o tom, že je predražená. Chceli nejaké záruky, že sa cena už nebude zvyšovať. Napokon, skúsenosti sú také, že všetky veľké investície v meste odčerpali z mestskej kasy nepredpokladané státisíce eur.

Miroslav Benko navrhol uznesenie, podľa ktorého by sa do zmluvy so zhotoviteľom mala zapracovať klauzula, že zmluvnú hodnotu stavby neprekročí. Jeho návrh však neprešiel. Podporilo ho len 10 poslancov,15 sa zdržali hlasovania. Dôvodom bolo najmä to, že taká podmienka nebola predmetom verejného obstarávania a tak ju nie je možné zakotviť do zmluvy.

Ako je to so stavebným povolením?

Rudolf Dupkala zase pripomenul závažný fakt, že vydané stavebné povolenie na štadión je v rozpore s územným plánom mesta. Konateľ FTA a zároveň poslanec Rastislav Mochnacký ho však ubezpečil, že už v júli 2020 požiadal o zmenu dokonca dvoch stavebných povolení a čoskoro budú vydané. Rozpor s územným plánom je len v tom, že štadión je v blízkosti obytnej zóny. Mochnacký v tej súvislosti pripomenul, že štadión v danej lokalite postavili už v roku 1898, druhýkrát po vojne v rokoch 1945-46. „Keď naši predkovia dokázali postaviť trikrát väčší štadión, tak prečo by sme to nedokázali my,“ poznamenal Mochnacký.

Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o dielo na výstavbu štadióna “FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove” a schválenie financovania výstavby štadióna “FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove”, predložil na mestskom zastupiteľstve Ing. Rastislav Mochnacký, konateľ spoločnosti.

V krajskom zastupiteľstve bolo hlasovanie tesné

Krajskí poslanci deň predtým, teda v pondelok 14. 12. 2020 schválili spolufinancovanie projektu sumou viac ako 7,2 milióna eur a zmluvu o dielo. Hlasovanie prešlo len o jediný hlas. Viacerí kritizovali postupné navyšovanie ceny. Keď totiž v roku 2006 vstupovali do spoločnosti FTA. Štadión mal stáť 4,5 milióna eur.

Rozhodli aj o tom, aby sa kraj už nepodieľal na ďalšom financovaní projektu a prevádzkovaní štadióna. Predsedu PSK Milana Majerského požiadali o prevod obchodného podielu v spoločnosti Futbal Tatran Aréna na mesto alebo inú osobu.

Najstarší štadión v SR

História futbalového štadióna v Prešove, ktorý je najstarším na Slovensku, siaha až do roku 1899. V tom čase sa odohral prvý futbalový zápas na rovnakom mieste, kde bude stáť nový štadión s kapacitou 6500 divákov. Nový štadión, zaradený do tretej kategórie štadiónov UEFA, bude mať podľa radnice dizajnovo unikátnu hlavnú tribúnu štadióna, ktorá bude jedinečná svojím architektonickým prevedením. Slovenský futbalový zväz podporil projekt dotáciou vo výške 2,4 milióna eur a to ešte v roku 2013. Suma na výstavbu futbalového štadióna je jasná, schválili ju obe zastupiteľstvá a FTA teraz môže požiadať Protimonopolný úrad SR o posúdenie investície.

Foto: archív, TV7