Skip to content
Menu
Menu

K strateným predmetom v MHD sa ich majitelia dostanú jednoduchšie

Prečítať článok

Od januára 2022 pribudla na web stránke Dopravného podniku mesta Prešov záložka Straty a nálezy, v ktorej je uvedený zoznam nájdených predmetov vo vozidlách MHD. Je to jeden z ďalších spôsobov ako si môže cestujúci overiť, či sa jeho stratená vec nenašla práve v prostriedkoch MHD.

Zrejme každému z nás sa už stalo, že v zhone alebo zamyslení niekde stratil, či zabudol svoje osobné veci. Medzi časté miesta „strácania“ vecí patria aj prostriedky mestskej hromadnej dopravy. Naši vodiči takmer na dennom poriadku nájdu stratené a zabudnuté dáždniky, tašky, peňaženky, ale aj veľmi hodnotné veci, akými sú mobily, notebooky, či iná elektronika.

Všetky nájdené veci vodiči po skončení služby odovzdávajú na dopravnom dispečingu, kde ich službukonajúci dispečer skontroluje a zapíše do evidencie. Mnohokrát sa stáva, že si cestujúci rýchlo uvedomia, že im niečo chýba a včas kontaktujú zamestnancov Dopravného podniku. V takom prípade sa darí nálezy odovzdať ešte v deň straty ich pôvodným majiteľom – dispečer upovedomí vodiča a naviguje cestujúceho, kedy a akou trasou pôjde dané vozidlo späť a stratenú vec mu odovzdá priamo vodič na linke.

Častejšie sa však stretávame s tým, že sa pôvodní majitelia k svojim veciam neprihlásia. Možno nepostrehnú, že niečo stratili, možno nevedia kde ich stratili a možno aj postrehli, že niečo stratili a aj vedia kde to stratili, no nevedia čo robiť. V zmysle Prepravného poriadku MHD v Prešove (Článok 17 Nálezy) je Dopravný podnik povinný zhromažďovať nájdené veci po dobu dvanástich mesiacov. Ak sa ani po takom čase k nálezom nik neprihlási, tieto nálezy sú zlikvidované.

Keďže si uvedomujeme, že strata osobných vecí, najmä dokladov a cenností, je nepríjemná a chceme zvýšiť pravdepodobnosť odovzdania nájdených vecí pôvodnému majiteľovi, pribudla na web stránke DPMP záložka Straty a nálezy, ktorá je umiestnená v hornej lište Predpisy a tarifa.

V tejto záložke je po vzore iných dopravných podnikov uvedený zoznam nájdených vecí v rozsahu: dátum nálezu, evidenčné číslo nálezu, opis nálezu a poznámka. Zoznam bude v pravidelných intervaloch aktualizovaný a cestujúci si tak môže overiť, či sa jeho veci nenašli práve v našich vozidlách.

Najbližšie týždne bude v LCD monitoroch trolejbusov a autobusov umiestnený aj informačný leták, ktorý bude cestujúcich informovať o tom, čo robiť v prípade straty osobných vecí. Cieľom je zvýšenie povedomia o týchto situáciách a postupoch pri nich.

 

Juraj Handzuš
Dopravná prevádzka DPMP, a. s.