Skip to content
Menu
Menu

Kaštieľ v Pečovskej Novej Vsi je už osvetlený, púta pozornosť aj v noci

Prečítať článok

(ako) – Aktivistom občianskeho Renesančný kaštieľ PNV sa podarilo získať zdroje na to, aby mohli historický objekt v Pečovskej Novej Vsi (okres Sabinov) osvetliť a tým upozorniť na jedinečnú Národnú kultúrnu pamiatku. Kaštieľ má veľký potenciál pre rozvoj turizmu a občianske združenie chce túto myšlienku ďalej rozvíjať.

Plánujú pritom využiť aj výhodnú polohu obce, ktorou prechádza štátna cesta I/68 a medzinárodná cyklotrasa Eurovelo 11. Obec navyše v blízkosti kaštieľa plánuje výstavbu cyklotrasy v smere na Ľutinu, ktorá je najvýznamnejším pútnickým miestom grécko- katolíckej cirkvi na Slovensku. Kaštieľ má teda pre svoj historický význam a výhodnú polohu veľký potenciál pre rozvoj turizmu.

Občianske združenie „Renesančný kaštieľ PNV“ existuje necelý rok. Jej zakladateľom aj predsedom je Slavomír Karabinoš. „Veľmi ma mrzelo, v akom stave sa nachádza národná kultúrna pamiatka na ktorú sa každý deň pozerám z terasy domu, pamiatka, ktorá je vysoko cenená v odborných kruhoch doma aj v zahraničí. Rozhodol som sa aspoň malou čiastkou prispieť k jej záchrane a propagácii. Oslovil som rodinu, ktorá kaštieľ vlastní a so spoluprácou súhlasila. Po formálnych záležitostiach, ktoré sú pre vznik občianskeho združenia nevyhnutné sa postupne zapájame do výziev a grantov s cieľom získať financie na obnovu kaštieľa, “ vysvetlil Slavomír Karabinoš.

Jedinečná pamiatka

Renesančný kaštieľ v Pečovskej Novej Vsi je jediný svojho druhu v Európe. Kaštieľ bol vybudovaný v 16.storočí a počas takmer piatich storočí neprešiel zásadnou prestavbou. Zachovali sa v ňom hodnotné ranorenesančné detaily ako napríklad pôvodné kovania a geometrická štuková výzdoba.

Pôvodne slúžil ako šľachtické sídlo pre rod Péchy, v období 1.svetovej vojny bol využívaný ako sýpka, neskôr ho László Péchy predal obchodníkovi židovského pôvodu.

Od roku 1963 je objekt vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Objekt v súčasnosti nie je využívaný. Chodia ho však obdivovať turisti nielen zo Slovenska ale aj  Beneluxu a Škandinávie. Cieľom občianskeho združenia „Renesančný kaštieľ PNV“ je propagácia a záchrana pamiatky tak, aby tu bola aj pre budúce generácie.

Projekt pod názvom „Propagácia renesančného kaštieľa v Pečovskej Novej Vsi“ získal podporu Nadácie SPP vo výške 3-tisíc eur. Z tejto sumy sa podarilo zakúpiť štyri kusy led svietidiel, osadiť informačnú tabuľu v slovenskom a anglickom jazyku, vytlačiť 500 ks brožúrok v slovensko-anglickej verzii a zriadiť webovú stránku renesancnykastiel.sk.

Foto: OZ Renesančný kaštieľ PNV