Skip to content
Menu
Menu

Kežmarský okres má vynovené ďalšie cesty a mosty

V Kežmarskom okrese sa do užívania motoristom odovzdalo ďalších vyše 7,7 km zmodernizovaných ciest. Tentoraz medzi Spišským Štvrtkom a Kežmarkom. Zrekonštruovali sa tiež mosty v obci Osturňa i Jezersko. Prešovský samosprávny kraj (PSK) na tieto cestné akcie využil vlastné aj externé zdroje vo výške 1,88 miliónov eur.

Prešovský samosprávny kraj investoval ďalšie financie do obnovy ciest v okrese Kežmarok. Nový asfalt má cesta II. triedy medzi Spišským Štvrtkom a Kežmarkom, ktorá prechádza obcami Abrahámovce, Vlková a Vrbov. Zlý stavebno-technický stav sa odstránil na moste v obci Osturňa, ktorý vedie cez potok Kremeň a taktiež na 50 ročnom moste v obci Jezersko. Opravy do týchto cestných akcií si vyžiadali investíciu spolu vo výške 1,88 miliónov eur.

Na frekventovanom úseku smerom od Spišského Štvrtka sme opravili ďalšie kilometre ciest a zlepšili tak infraštruktúru pre obyvateľov spádových obcí jednak do okresného mesta Kežmarok aj Spišskej Novej Vsi, ale napríklad aj návštevníkom termálneho parku vo Vrbove. Zmodernizovali sme vyše 7,7 km, pričom na takmer 800 metrov dlhom úseku sme zrealizovali nové cestné priekopy. V obci Vrbov sme doplnili meteorologickú stanicu a v extraviláne Abrahámoviec vybudovali nový priepust,“ priblížil rozsah prác na úseku cesty II/536 predseda PSK Milan Majerský.

Cestná stavba Spišský Štvrtok – Kežmarok bola financovaná z európskych zdrojov, konkrétne z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), pričom výška investície predstavuje 1,44 miliónov eur. Krajská samospráva sa na projekte realizovanom 365 kalendárnych dní so začiatkom v júni 2021, podieľala 5% spolufinancovaním.

Opravil sa aj vyše šesť metrov dlhý most ponad potok Kremeň v obci Osturňa. Na rekonštrukciu mosta z roku 1977, klasifikovaného stupňom šesť – veľmi zlý,  PSK využil vlastné zdroje vo výške takmer 219-tisíc eur. Súčasťou rekonštrukcie bolo odstránenie pôvodného mostného zvršku a nosnej konštrukcie, vybúrali sa záverné múriky a krídla, vykopali sa prechodové oblasti, spodná stavba sa sanovala. Ďalej sa zhotovili železobetónové dosky a krídla nadbetónovali. Vybetónovalo sa nové svahové krídlo a prechodové oblasti vrátane odvodnenia. V závere sa vykonali práce na úprave potoka a okolia.

Ďalší most, v obci Jezersko, s dĺžkou premostenia vyše 12 metrov začal kraj opravovať vďaka financiám z vlastného rozpočtu vo výške takmer 214-tisíc eur v septembri 2021. Postavený bol v roku 1972 a jeho opory niesli viditeľné známky podmytia základov, obsahovali výkvety a inkustrácie. Zábradlie bolo skorodované a poškodené. Vybudoval sa tu komplet  nový mostný zvršok, mostovka sa zaizolovala a vozovka pred i za mostom zrekonštruovala.

V tomto okrese sme znovu zainvestovali nemalé financie, aby sme skvalitnili cestnú infraštruktúru. Od roku 2018 do konca tohto roka tu do lepších a bezpečnejších ciest preinvestujeme až 10,3 miliónov eur a výsledkom bude nový asfalt na 65 kilometroch a zmodernizovaných 19 mostov. Som si istý, že to miestnym aj ľuďom zo spádových oblastí značne uľahčí dochádzanie za povinnosťami, ale aj turistikou,“ doplnil Milan Majerský.

Zdroj: PSK