Skip to content
Menu
Menu

Komu môže lekár sprístupniť zdravotnú dokumentáciu?

Lekár často zažíva situáciu, keď prichádza požiadavka od pacienta, či jeho rodiny, alebo od komerčnej poisťovne alebo Úradu pre dohľad o sprístupnenie zdravotnej dokumentácie. Alebo sa na lekára priamo obráti polícia, či súd. Budeme hovoriť o tom, ako má lekár postupovať pri vybavovaní takejto žiadosti.

Ozrejmíme zdravotníkom, aký je rozdiel medzi výpisom a fotokópiou zo zdravotnej dokumentácie a objasníme, komu zdravotník musí dokumentáciu sprístupniť a komu už nie.

Advokátska kancelária h&h PARTNERS pripravuje svoj 19. online právny webinár, kde sa budeme zaoberať podmienkami sprístupňovania zdravotnej dokumentácie. Počas webinára zaznejú praktické právne rady ako postupovať, keď lekárovi na stole pristane žiadosť o sprístupnenie dokumentácie a prezradíme praktické „vychytávky“, ktoré lekárom uľahčia život.

„GDPR striehne a poskytnutie dokumentácie neoprávneným osobám môže poskytovateľovi spôsobiť ( nielen) vrásky na čele, ale aj prievan v peňaženke,“  hovorí JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Kompletný popis tém pripravovaného webináru:

• Kto zodpovedá za vedenie zdravotnej dokumentácie? Ambulancia alebo lekár?

• E-zdravie a písomná dokumentácia – v akej forme musí poskytovateľ viesť zdravotnú dokumentácie a aký to má dopad na jej sprístupňovanie?

• Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie a sprístupňovanie údajov – aký je rozdiel?

• A teraz dôležité – kto presne môže žiadať o sprístupnenie dokumentácie a prečo si musí dať poskytovateľ pozor, komu dokumentáciu poskytne.

• Rozvedení rodičia sa dožadujú vstupu do dokumentácie. Komu sprístupniť a komu nie?

• Na dvere ambulancie klope policajt. Čo všetko zo zdravotnej dokumentácie môže poskytovateľ poskytnúť policajtovi, prokurátorovi a súdu? A čo poskytnúť komerčnej poisťovni?

• Dajú sa sprístupňovať údaje z dokumentácie cez eZdravie?

• Presný postup sprístupňovania a poskytovania výpisu, ktorý keď dodržíte budete za „zdravotnícko- právnych expertov“ a vyhnete sa právnym rizikám.

• Je možné žiadať od pacienta poplatok za výpis? Je možné účtovať vyhotovenie výpisu, ktorý si vyžiadala polícia, ÚDZS, Sociálna poisťovňa, či ďalšie osoby s právom žiadať o výpis? Ako si v tomto smere upraviť cenník? Zdravotná dokumentácia ako významný nástroj ochrany lekára – forenzný pohľad a s tým súvisiace súdne pikošky, pri ktorých zdravotná dokumentácia zohrala dôležitú úlohu.

• Ktoré orgány môžu kontrolovať správne vedenie zdravotnej dokumentácie a aké sankcie môžu ukladať?

Webinár bude vysielaný 27.10.2022 od 17.00 do 18.30 na tomto linku https://www.youtube.com/watch?v=b6Y2oubtmdE. Na tom istom linku bude voľne prístupný aj po živom odvysielaní.

Zdroj: h&h PARTNERS, advokátska kancelária s. r. o.