Skip to content
Menu
Menu

Kraj opravil vyše kilometrový úsek cesty v obci Križovany

Účastníci cestnej premávky jazdia bezpečnejšie a komfortnejšie po zrekonštruovanom úseku križovatka Chminianske Jakubovany a Krížovany.  Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) tu opravila vyše jeden kilometer dlhý úsek. Rekonštrukčné práce zafinancovala prešovská župa z vlastných zdrojov, a to vo výške viac ako 152-tisíc eur.

Cesta tretej triedy číslo 3423 medzi obcou Krížovany v okrese Prešov a križovatkou ciest III/3423 a III/3425 Chminianske Jakubovany je zrekonštruovaná. SÚC PSK na opravu vozovky spomínaného úseku použila 1059 ton asfaltového betónu, pričom financovanie stavby s celkovým nákladom 152 280 eur zabezpečil Prešovský samosprávny kraj z vlastných zdrojov.

Cieľom rekonštrukčných prác bolo odstránenie zistených porúch a nevyhovujúceho stavebno-technického stavu na ceste III/3423 v katastrálnom území obce Krížovany, konkrétne so začiatkom úseku v km 2,648 a s koncom v km 3,750, čo celkovo predstavuje 1,1 km.

V zmienenom úseku sa zrealizovalo frézovanie a očistenie vozovky, zhotovenie spojovacieho postreku, vyrovnania krytov asfaltovým betónom a neskôr obrusnej vrstvy vozovky z asfaltového betónu. Nasledovalo zhotovenie dilatačných škár zálievkou a vodorovného dopravného značenia.

Rekonštrukčné práce tu prebiehali približne 30 kalendárnych dní v období od apríla až do mája tohto roku.

Zdroj: PSK