Skip to content
Menu
Menu

LEGENDARIUM vyvrcholí na Hrade Šariš

Prečítať článok

Letná kampaň Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska s názvom LEGENDARIUM, vyvrcholí v nedeľu 26. septembra na Hrade Šariš. Organizátori pripravili bohatý program určený nielen pre účastníkov kampane, ale tiež pre širokú verejnosť.

Odovzdávanie cien výhercom, ktorý sa zapojili do záverečného žrebovania bude spojené s detskou diskotékou Uja Ľuba. Návštevníci Hradu Šariš sa počas celého dňa môžu zabaviť na skákacích hradoch, vyskúšať si maľovanie na tvár či pozrieť si vystúpenie sokoliarov. K dispozícii bude tiež cukrová vata a sladké perníky. Celé podujatie sa uskutoční na základe platných pandemických opatrení podľa COVID automatu v režime OTP.

Najúspešnejší ročník

Šiesty ročník kampane LEGENDARIUM bol podľa doterajších štatistík tým najúspešnejším. Do záverečného žrebovania sa zapojilo takmer 1 500 súťažiacich. „Spomedzi týchto účastníkov sme vyžrebovali 51 výhercov, ktorí si od nás prevezmú rôzne zaujímavé ceny, ako napr. kolobežky, ďalekohľady, ale tiež rodinné pobyty či vstupy do aquaparkov. Tou najzaujímavejšou  výhrou je detský horský bicykel, ktorý do súťaže venoval hlavný partner kampane CykloČajka,“ prezrádza výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.

Len legendaristi, ktorí nám zaslali svoje odfotené denníky dobrodruhov a boli zapojení do záverečného žrebovania, navštívili vybrané lokality Prešovského kraja spolu až 27 388 krát. Jeden súťažiaci tak navštívil počas trvania kampane v priemere 18 lokalít zapojených do kampane. „Tieto údaje  a  informácie od zapojených zariadení predstavujú reálne zvýšenie návštevnosti všetkých  lokalít, ktoré boli počas leta súčasťou kampane,“ dodáva Janoško.

Súťažiaci prichádzali do Prešovského kraja zo všetkých kútov a krajov  Slovenska. Legendarium prilákalo aj zahraničných návštevníkov. Mnoho ich bolo z Českej republiky, čo potvrdzuje fakt, že českí návštevníci tvoria najpočetnejšiu skupinu v rámci zahraničnej návštevnosti prichádzajúcej do Prešovského kraja. Zaujímavú skupinu tiež predstavujú súťažiaci zo Švajčiarska či Švédska. Spolu bolo rozdaných viac ako 14 000 denníkov dobrodruhov.

Záujemcovia sa mohli zapojiť do súťaže od 25. júna do 12. septembra. Do Denníka dobrodruha mali možnosť nazbierať 15 nálepiek, ktoré našli v trezoroch v rôznych prírodných lokalitách Prešovského kraja. Druhá časť spočívala v zbieraní pečiatok. Celkovo 37 druhov sa nachádzalo v 53 kultúrnych zariadeniach, galériách a inštitúciách Prešovského kraja.

Svetový deň cestovného ruchu

Vyhodnotenie kampane je symbolický spojené aj s oslavami Svetového dňa cestovného ruchu, ktorý pripadá na 27. september. Konkrétny dátum osláv WTD (World Tourism Day) 27. september bol vybraný z toho dôvodu, že v tento deň boli v roku 1970 prijaté stanovy WTO (World Tourism Organization), najvýznamnejšej medzinárodnej organizácie v oblasti svetového cestovného ruchu.

Načasovanie osláv WTD je symbolické aj preto, že sa koná v čase, keď sa končí hlavná turistická sezóna na severnej pologuli a zároveň sa začína na južnej zemskej pologuli. Hlavným zmyslom WTD je vyzdvihnutie cestovného ruchu, jeho sociálnych, kultúrnych, politických a ekonomických hodnôt a jeho prínosu pre celkový rozvoj spoločnosti.

Aktivita je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

František Baláž