Skip to content
Menu
Menu

Mesto Prešov a UNICEF podporia komunitné projekty sumou 40 000 €

Začiatok roka 2024 prináša pozitívny výsledok partnerstva medzi mestom Prešov a organizáciou UNICEF. Ide o vyhlásenie grantového programu „Spojme sa“, v rámci ktorého Nadácia Mesta Prešov rozdelí až 40 000 eur na inkluzívne projekty v metropole Šariša.

Humanitárna organizácia s celosvetovou pôsobnosťou UNICEF sa rozhodla finančne podporiť Nadáciu Mesta Prešov štedrým príspevkom, ktorý môže vďaka tejto grantovej výzve pomôcť ľuďom v neľahkej životnej situácii. Hlavným cieľom programu je podpora súdržnosti a vzájomného pochopenia Prešovčanov. Prispieť k tomu majú komunitné aktivity rôzneho zamerania, v ktorých si každý nájde “to svoje”, či už to budú športové podujatia, kultúrne stretnutia, sociálne činnosti, alebo podpora v oblasti mentálneho zdravia a inklúzie vo vzdelávaní.

„Cieľovou skupinou tejto výzvy sú hlavne deti, mládež a rodiny odídencov z Ukrajiny, ktorí v Prešove našli dočasné útočisko, no kvôli stále prebiehajúcemu vojnovému konfliktu sa pre nich naše mesto stalo domovom. Domov, to nie je len bývanie, sú to predovšetkým ľudia a okolie, v ktorom žijeme. Prostredníctvom tejto výzvy chceme pomôcť tomu, aby sa tu ľudia z ohrozených skupín cítili vítaní, aby sa cítili byť súčasťou komunity,“ uviedla Jarmila Vokálová, správkyňa Nadácie Mesta Prešov.

Na dôležitosť chápania a rešpektovania kultúrnej rozmanitosti dbajú organizátori grantového programu od úplného začiatku – výzvu na predkladanie projektov uchádzačom pripravili okrem slovenčiny aj v ukrajinskom a anglickom jazyku.

Ďalšou dobrou správou je to, že program je otvorený aj pre neformálne skupiny. Tie môžu na svoj projekt žiadať o príspevok až do výšky 3 000 €. Pre formálne skupiny (subjekty) ako sú neziskové organizácie, združenia a pod., je horná hranica príspevku na jeden projekt do výšky 10 000 €.

Do výzvy je možné zapojiť sa formou podania žiadosti najneskôr do 16. 2. 2024Výsledky budú následne verejne dostupné do 1. 3. 2024 na webe mesta Prešov. Pri uvažovaní nad projektom netreba zabúdať na to, že zapojený projekt musí byť ukončený a kompletne vyúčtovaný do 31. 8. 2024.

Všetky potrebné  informácie o výzve, vrátane podrobných kritérií, postupu podania žiadosti a širšieho popisu podporených aktivít, nájdete na: https://www.presov.sk/nadacia-mesta-presov-0.html#m_527006

Kliknúť si viete aj priamo na registráciu a zadávanie žiadostí: https://nadaciamestapresov.egrant.sk/

Výzvy sú k dispozícii aj v anglickom jazyku https://www.presov.sk/download_file_f.php?id=1983416

ukrajinskom jazyku https://www.presov.sk/download_file_f.php?id=1983415