Skip to content
Menu
Menu

Mesto Stropkov vydalo nová kalendár s pamiatkami a pamätihodnosťami

Mesto Stropkov vydalo na konci decembra nový nástenný kalendár na rok 2023. Zachytené sú v ňom národné kultúrne pamiatky a pamätihodnosti nachádzajúce sa na jeho území.

„V Stropkove sa nachádza deväť národných kultúrnych pamiatok, z ktorých väčšina pochádza zo 17. a 18. storočia. Najstaršími sú kostol zo 14. storočia a zaniknutý stropkovský hrad s kaštieľom z počiatku 15. storočia. Aj prostredníctvom mestského kalendára chceme toto naše historické bohatstvo dostať ešte viac do povedomia Stropkovčanov, ale aj návštevníkov nášho mesta,“ priblížil primátor Ondrej Brendza.

Stropkovská radnica vydáva kalendáre pravidelne od roku 2016, ten aktuálny je teda už ôsmym v poradí. Postupne v nich prezentovali každodenný život mesta, Stropkov umelecky zachytený fotografmi i maliarmi, prezentovali aj jeho najväčšie historické osobnosti či dobové pohľadnice mesta od začiatku 20. storočia. Viaceré doterajšie vydania boli ocenené aj na celoslovenských súťažiach.

„Zo skúseností vieme, že veľký úspech majú kalendáre viažuce sa k našej bohatej histórii. V tom aktuálnom predstavujeme naše najvýznamnejšie pamiatky nielen obrazom, ale nachádzajú sa tam aj zaujímavé, pre mnohých možno neznáme informácie o sakrálnych, ale aj svetských stavbách v Stropkove,“ dodal primátor.

Tvorbu kalendára od jeho tematického zamerania až po finálnu grafickú podobu mal na starosti autorský kolektív zamestnancov mesta, fotografie jednotlivých pamiatok pochádzajú z archívu samosprávy a zaujímavými zábermi pomohli aj miestni fotografi Andrej Belovežčík, Anton Hričan, Michal Bujdoš a Vladimír Ivanko.

Nový kalendár bude záujemcom k dispozícii v Turistickom informačnom centre. 

Peter Novák
hovorca mesta Stropkov