Skip to content
Menu
Menu

Mesto v budúcom roku dane nezvýši

Prečítať článok

(ako) – Pôvodne sa očakávalo, že miestne dane z nehnuteľností pre rok 2021 sa zvýšia asi o 7,8 percenta, čo malo byť menej bolestivé, ako to bolo v roku 2019, keď sa pre rok 2020 zvýšili dane o 25 percent. Vtedy vznikla dohoda, že sa budú zvyšovať postupne, nie skokovo, aby nezaťažovali rodinné rozpočty Prešovčanov. Tento rok je však ekonomická situácia kvôli pandémii kritická.

Podľa pôvodného všeobecne záväzného nariadenia sa počítalo s tým, že v roku 2021 sa mali dane zvýšiť o 7,8 %, čím malo do mestskej kasy pribudnúť 575-tisíc eur. To sa však nestane.

Niektorí poslanci doplnili ešte nové VZN o ďalšie návrhy. Miroslav Benko navrhol, aby sa vo VZN jasne formulovalo, že dane sa nemajú zvyšovať počas celého trvania mimoriadnej situácie, núdzového  či výnimočného stavu, lebo nikto z nás nevie ako dlho pandémia potrvá. „Keď bude trvať aj v roku 2021, budeme to brať do úvahy aj na ďalší rok 2022,“ vysvetlil poslanec Miroslav Benko.

Prešiel aj návrh Františka Oľhu o tom, aby vlastníkom nehnuteľností v meste, ktorým obmedzía užívanie majetku z dôvodu rekonštrukcie či stavebnej uzávery uznali úľavy na dani. Daň z nehnuteľnosti im v takom prípade znížia o 8,33% mesačne.

Za tieto návrhy a VZN hlasovalo 26 poslancov pripojených k online zasadnutiu zastupiteľstva. Nikto nebol proti, ani sa nezdržal.