Skip to content
Menu
Menu

Mesto vlani do rozvoja investovalo milióny eur

V roku 2021 mesto Prešov pokračovalo najmä v rozbehnutých investíciách. Na spustenie nových investičných akcií malo vplyv viacero faktorov ako napríklad personálne kapacity, nedostatok finančných prostriedkov a svoju daň si vyžiadalo aj šíriace sa ochorenie covid-19.

Napriek tomu sa však podarilo úspešne dokončiť kľúčovú rekonštrukciu Jarkovej ulice ako aj rozsiahlu rekonštrukciu MŠ Bratislavská. Mesto Prešov ako druhé na Slovensku zaviedlo preferenciu MHD na jednom z dopravne najvyťaženejších úsekov. Zároveň predstavilo verejnosti úplne nové logo a slogan.

Investície v meste Prešov v roku 2021 zrealizované z vlastných zdrojov:

 • Rekonštrukcia Jarkovej ulice. Náklady: 3 954 252,96 € s DPH.
 • Rekonštrukcia ulice Za Kalváriou. Náklady: 634 tisíc € s DPH.
 • Rekonštrukcia ZUŠ Jána Pöschla na Prostějovskej ulici (II. a III. etapa). Náklady: 316 530,11 € s DPH.
 • Zavedenie preferencie MHD Levočská – Duklianska. Náklady: 214 740 eur s DPH.
 • Rekonštrukcia lávky Mukačevská. Náklady: 214 693,20 € s DPH.
 • Rekonštrukcia križovatky Arm. gen. Svobodu – Vihorlatská. Náklady: 214 559,40 € s DPH.
 • Prepojenie ulíc Jarková a Biskupa Gojdiča. Náklady: 168 025,18€ s DPH.
 • Obnova vstupnej budovy cyklistického velodrómu. Náklady: 167 792,24 € s DPH.
 • Rekonštrukcia Sládkovičovej ulice. Náklady: 107 561,20 € s DPH.
 • Sanácia svahu Ďumbierska. Náklady: 59 667,94 € s DPH.
 • Rekonštrukcia chodníkov na Potočnej a Vodnej ulici. Náklady: 56 306,62 € s DPH.
 • Rekonštrukcia zastávky MHD na Čiernom moste. Náklady: 50 397,96 € s DPH.
 • Úprava spojovacieho podchodu pre cyklistov na velodróme. Náklady: 46 071,27 € s DPH.
 • Nové detské ihrisko Exnárova. Náklady: 34 047,60 € s DPH.
 • Karanténne unimobunky pre bezdomovcov. Náklady: 28 508 € s DPH.
 • Rekonštrukcia a odvodnenie cesty na ul. Pažica. Náklady: 22 992,64 € s DPH.
 • Výstavba workoutového ihriska pri Toryse. Náklady: 22 234,16 € s DPH.
 • Výstavba detského ihriska na ul. Marka Čulena. Náklady: 15 000,60 € s DPH.
 • Oplotenie školského areálu MŠ Čergovská. Náklady: 14 266,80 € s DPH.
 • Výstavba prístrešku MHD na Októbrovej ulici. Náklady: 9 586,68 € s DPH.
 • Rekonštrukcia chodníka K Okruhliaku. Náklady: 8 711,48 € s DPH.

Okrem toho sme otvorili návštevné domčeky pre seniorov v ZpS Harmónia na Cemjate aj v ZpS Náruč na Veselej. Spustený bol nový systém regulovaného parkovania v prvých štyroch zónach, a v širšom centre mesta bolo osadených prvých 27 nových parkovacích automatov (ďalších 8 pribudne v roku 2022), odštartovala služba zdieľaných bicyklov a podarilo sa zaplniť celý priemyselný park Záborské.

Vznikla taktiež nová linka MHD s číslom 20, ktorá premáva priamo do areálu fakultnej nemocnice.

Vďaka spolufinancovaniu z externých zdrojov, a to najmä z eurofondov sa mestu podarilo zrealizovať aj ďalšie významné investície, ktoré prispejú k zvýšeniu kvality života v Prešove.

Investície v meste Prešov v roku 2021 zrealizované z externých zdrojov:

 • Zakúpenie 6 nových ekologických autobusov pre DPMP. Náklady: 1 802 400 € s DPH.
 • Zníženie energetickej náročnosti objektu – MsÚ Jarková 24. Náklady: 1 211 077,20 € s DPH.
 • Rekonštrukcia MŠ Bratislavská. Náklady: 1 205 528,78 € s DPH.
 • Dodávka a montáž sedačiek na zimnom štadióne. Náklady: 370 044,72 € s DPH.
 • Zriadenie špecializovaných učební  na 6 základných školách (ZŠ Čsl. Armády, ZŠ Važecká,  ZŠ Bajkalská,  ZŠ Šmeralova,  ZŠ Mirka Nešpora,  ZŠ Májové námestie). Náklady: 314 979,20 € s DPH.
 • Revitalizácia vnútrobloku na uliciach Hviezdoslavova – Štefánikova: 362 003,33 € s DPH.
 • Revitalizácia vnútrobloku na ulici 17. novembra. Náklady: 168 065,94 € s DPH.
 • Výstupný chodník „TRI JARKY“. Náklady: 14 710, 25 € s DPH.

Aké sú plány na rok 20222?

 • V roku 2022 plánuje mesto Prešov viacero významných investícií ako napríklad rekonštrukcia mosta na Škultétyho ulici, nákup nových parciálnych trolejbusov, výstavba novej cyklolávky pri Prešovskej univerzite, rekonštrukcia cestnej komunikácie nad predstaničným priestorom na Masarykovej ulici, jednosmerné prepojenie ulíc Solivarská a Východná s Košickou ulicou pre trolejbusovú dopravu, výstavba nového objektu v areáli ZpS Harmónia na Cemjate, výstavba cyklochodníka na Námestí mládeže, rekonštrukcia mosta Padlých hrdinov, revitalizácia parku Vlada Clemenitsa, či rekonštrukcia zastávkových ník na Sídlisku III.
 • Okrem toho plánujeme ukončenie rekonštrukcie NS Opál, dokončenie výstavby vyhliadkovej veže na Malkovskej hôrke, ukončenie revitalizácie areálu na Švábskej ulici a revitalizácie verejných priestranstiev na Slánskej ulici, a taktiež ukončenie rekonštrukcie podchodu na Sekčovskej ulici. Ide o investície v objeme miliónov eur.

Sociálna oblasť

 • Starostlivosť o najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov mesta Prešov počas pandemického roka 2021:
 • Mestu Prešov sa v roku 2021 podarilo získať finančné prostriedky na podporu rôznych druhov sociálnych služieb za účelom zlepšenia a skvalitnenia života seniorov, odkázaných občanov i marginalizovaných skupín obyvateľov.
 • Vďaka národnému projektu Podpora opatrovateľskej služby sme získali viac ako 300 000 €, ktoré sme kompletne preinvestovali v podobe poskytnutia sociálnej služby.
 • V rámci služby terénnej sociálnej práce, ktorá sa poskytuje v teréne pri pomoci pre odkázaných občanov mesto Prešov získalo a preinvestovalo viac ako 64 400 eur.
 • V rámci sociálnej práce v komunitnom centre a na pomoc najmä odkázanej a marginalizovanej skupine mesto Prešov získalo a preinvestovalo viac ako 36 700 eur.
 • Mesto Prešov získalo od štátu taktiež finančný príspevok  v objeme viac ako 1 900 000 € na prevádzku zariadení pre poskytovateľov sociálnej služby  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Ide o pobytové a ambulantné služby: ZpS Harmónia, ZpS Náruč, DS Náruč, DS Námestie Kráľovnej Pokoja, DS Slanská Nižná Šebastová, DS Sabinovská a DS NS Opál.
 • Radnica získala v roku 2021 aj príspevok z Prešovského samosprávneho kraja na Sociálnoprávnu ochranu a sociálnu kuratelu vo výške 21 000 €.
 • V roku 2021 sme poskytli na podporu a prevádzku sociálnych pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta Prešov finančný príspevok z rozpočtu mesta vo výške viac ako 533 100 eur.
 • Okrem toho sme investovali finančné prostriedky aj na zabezpečenie a prevádzku karanténnych miest vo výške 8 500 € a podporili sme aj mimovládne organizácie a občianske združenia formou dotácie v sociálnej oblasti vo výške 18 656 €.

Zdroj: presov.sk