Skip to content
Menu
Menu

Mesto znova odpustí poplatky prevádzkovateľom letných terás  

Prečítať článok

(ako) – Majitelia kaviarní a gastro prevádzok v Prešove môžu požiadať o umiestnenie sezónnych letných terás už teraz. Vopred sa tak môžu pripraviť na otvorenie exteriérových sedení, ihneď po uvoľnení protipandemických opatrení zo strany štátu. V tohtoročnej letnej sezóne mesto odpustí podnikateľom poplatky.

Zatiaľ platia obmedzenia a teda letné terasy sa ešte nemôžu otvoriť. Gastro prevádzky fungujú len ako výdajne jedla, ale verejnosť očakáva uvoľňovanie opatrení. Radnica je pripravená opäť podať pomocnú ruku všetkým majiteľom a prevádzkovateľom letných terás. „Mnohí podnikatelia z gastro priemyslu boli nútení počas tohto náročného obdobia zrušiť svoje prevádzky. Všetkých majiteľov a prevádzkovateľov kaviarní či reštaurácií, ktorí to nevzdali a stále čakajú na uvoľnenie opatrení, chcem preto ubezpečiť, že mesto Prešov k nim bude ústretové. Už teraz môžu počítať s tým, že aj tento rok im odpustíme všetky poplatky za umiestnenie terás,uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Kedy a ako podať žiadosť?

Hovorca mesta Vladimír Tomek upozornil, že záujemcovia o prevádzku letných terás musia podať žiadosť minimálne 30 dní pred požadovaným termínom užívania verejného priestranstva. Žiadosť o povolenie je možné podať prostredníctvom Kancelárie prvého kontaktu na Jarkovej ulici 26 v Prešove, resp. elektronicky. K žiadosti je potrebné priložiť požadované podklady.

Podmienkou pre vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácii, alebo povolenia na osobitné užívanie na plochách – pešia zóna, námestia, chodníky, spevnené plochy vo vlastníctve mesta, je potrebné rozhodnutie Odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry. V Centrálnej pamiatkovej zóne, je potrebné doložiť súhlasné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Prešove s podmienkami pre umiestnenie sezónneho letného exteriérového sedenia.

Pri umiestnení sezónnych letných exteriérových sedení a terás na súkromných pozemkoch pre letnú sezónnu 2021 je potrebné požiadať o povolenie v Centrálnej pamiatkovej zóne – Krajský pamiatkový úrad v Prešove a MsÚ Prešov, Odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby. Na ostatných súkromných plochách na území mesta je potrebné požiadať o povolenie len MsÚ Prešov, Odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby.

Žiadatelia o umiestnenie exteriérových sedení musia mať voči mestu Prešov vyrovnané všetky pohľadávky.

Foto: presov.sk