Skip to content
Menu
Menu

Mestský úrad v Prešove upravuje otváracie hodiny pre verejnosť

Prečítať článok

Mesto Prešov, v reakcii na vyhlásenie núdzového stavu a lockdownu na celoštátnej úrovni, upravuje od 29.11.2021 otváracie hodiny pre verejnosť na klientskom centre, matrike, podateľni a v pokladni.

Od pondelka 29. novembra 2021 sa úradné hodiny klientskeho centra a matriky na Jarkovej č. 26 dočasne upravujú nasledovne:

Pondelok 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
• Utorok nestránkový deň
• Streda 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
• Štvrtok nestránkový deň
• Piatok 8:00 – 12:00

Počas stránkových dní, v čase od 12:00 do 13:00 hod., bude prebiehať pravidelná dezinfekcia priestorov.

V priestoroch klientskeho centra a matriky sa môžu v jednom okamihu zdržiavať maximálne 4 osoby, pričom pri vstupe bude počet klientov kontrolovať poverený pracovník. Všetkých občanov žiadame, aby pri vstupe do priestorov mestského úradu pristúpili k panelu na meranie teploty a v prípade, že nameraná telesná teplota bude nižšia ako 37°C, môžu si na dotykovom paneli označiť službu, vziať si lístok a počkať na vyzvanie k vybaveniu.

Pre všetkých občanov naďalej platí povinnosť prekrytia dýchacích ciest respirátorom minimálne triedy FFP2, počas celej návštevy mestského úradu. Občanom však odporúčame, aby uprednostnili telefonickú a e-mailovú komunikáciu.

Od pondelka 29. novembra 2021 sa dočasne upravujú aj otváracie hodiny podateľne na Hlavnej ulici č. 73 a pokladne MsÚ na Jarkovej č. 24 nasledovne:
Pondelok 8:00 – 14:00
• Utorok 8:00 – 14:00
• Streda 8:00 – 14:00
• Štvrtok 8:00 – 14:00
• Piatok 8:00 – 12:00

Stavebný úrad bude od 29. novembra 2021 dočasne k dispozícii iba pre objednaných klientov, ktorí budú pri vstupe do budovy z Jarkovej ulice č. 24 oboznámení povereným pracovníkom o tom, v akej miestnosti prebehne stretnutie so zástupcom stavebného úradu.

Ostatné priestory mestského úradu od 29. novembra 2021 dočasne nebudú k dispozícii pre verejnosť.

Pre všetkých zamestnancov Mestského úradu v Prešove od pondelka 29.11.2021 platí pri vstupe na pracovisko režim OTP. Úrad aktuálne eviduje zaočkovanosť pracovníkov na úrovni 73%, čo je výrazne viac ako celoslovenský priemer.

Zdroj: presov.sk