Skip to content
Menu
Menu

Mestu peniaze a viac života – to znamená SUPERMESTO pre všetkých!

Mesto Prešov má dnes tri problémové body. Ten druhý je univerzálny pre celú samosprávu, pre všetky mestá a dediny.

Prvým problémovým bodom je to, že sa dostalo do špirály spoločenského úpadku a to hlavne tým, že z neho odchádza život – predovšetkým z centra mesta.

Centrum mesta sa nachádza, de facto v štádiu klinickej smrti.

Prioritnou úlohou primátora je, systémovými opatreniami tento úpadok zvrátiť. Dôležite bude:

  • vytvoriť lepšie podmienky pre podnikateľov, na ktorých ponuka v centre stojí a padá. Teda: upratané mesto, odpustenie daní a poplatkov, minimálna byrokracia, dostupné zásobovanie, priamy a permanentný záujem mesta o podnikateľov, ktorí robia ponuku, cestovný ruch, služby a podujatia;
  • koordinovať ponuku kultúrnych a spoločenských podujatí tak, aby boli rovnomerne rozložené do celého roka, aby si navzájom nekonkurovali a nekradli návštevníka;
  • aktívne mesto riadiť tak, aby prispelo vlastnou ponukou podujatí;
  • špeciálnym režimom servisu centru mesta a podnikateľom v ňom – poriadok, umenie v uliciach a vo verejnom priestore – inštalácie, výstavy na verejnom mieste, priestor pre tvorbu škôl, Prešovčanov; vlastný režim vynášania odpadkov, reálna dotačná schéma pre neziskové organizácie, ale aj pre klubovú scénu a aktérov umenia a pre alternatívnu ponuku zábavy.

Čo je ale najdôležitejšie, s majiteľom pozemkov, priamym investorom a jediným, ktorý k tomu má čo povedať a môže niečo povedať predstavujeme projekt priestoru pre komunity Prešova – centrálnu tržnicu. Je to reálne, konkrétne opatrenie, ktorého realizácia určite prinesie rozvoj a rozhýbanie srdca mesta Prešov.

Rozvojové aktivity, aj tohto typu a všetky ostatné sa odvíjajú od druhého bodu.
Druhým problémovým bodom mesta Prešov, ale aj celej samosprávy sú peniaze. Idú, respektíve už žijeme zlé časy. Nastane výpadok v príjmoch a budeme svedkami bezprecedentného navýšenia výdavkov, predovšetkým cien za energie, od čoho sa odvíja prudké zvyšovanie všetkých nákladov (aj skrze ceny pohonných hmôt a všetkých vstupov a komodít, vrátane ceny práce – mzdy budú musieť reagovať na infláciu a nárast cien, inak to ľudia nedokážu utiahnuť). Peňazí bude málo aj na bežný chod mesta, základné potreby a nutnosti. Môžeme preto s čistým svedomím povedať, že každý predvolebný program dnes, ak nehovorí o externých a mimorozpočtových peniazoch, je prázdnou manipuláciou na voličovi, pokusom o podvod na voličovi a politický populizmus.

„Vždy ide o najviac o život, ale v živote mesta ide najviac o peniaze – – teda o zdroje na rozvoj – tie dnes môžeme nájsť len mimo (už tak chabého) rozpočtu.“ Artúr Benes

JEDINOU cestou života (nie živorenia) a rozvoja mesta sú externé zdroje – európske peniaze, granty, dotačné schémy, podpora vlády. Všetky peniaze, s ktorými mesto pracuje sú Vaše peniaze, peniaze obyvateľov mesta. Nie sú to peniaze na stranícke hry, ani na podporu politiky. Musia byť investované v meste a v prospech občanov.

Tretím problémovým bodom je zlá nálada, poukazovanie na chyby druhých, na prešľapy, na kauzy, ktoré majú v rukách (alebo by mali mať v rukách) orgány vyšetrovania, skrátka obracanie sa do minulosti, či hľadanie útechy v tom, čo bolo. Ale tak to nefunguje.

„Najväčší druh nešťastia je byť šťastným v minulosti.“ Anicius Manlius Boëthius filozof z počiatku 6. storočia

„Kým v hlave a srdci nosíme minulosť,
nie je v nich miesto pre budúcnosť.“ Karl Ludwig Borne nemecký spisovateľ 1786 – 1837

Podstata je inde – skutočne máme SUPERMESTO – výnimočné mesto plné super ľudí a plné príležitostí. Máme byť na čo hrdí – len potrebujeme manažérske riadenie, využívanie príležitostí a veľké množstvo peňazí, ktoré do mesta môžu prísť len ako externé zdroje. Máme SUPERMESTO, ktoré JE miestom na dobrý život. Máme byť na čo hrdí a všetci si zaslúžime, aby potenciál nášho supermesta Prešov dostal peniaze na realizáciu.

Prešov má naviac!