Skip to content
Menu
Menu

Na Orave a v Bardejove sa dnes začalo pilotné testovanie na koronavírus

(ako) – Pilotné testovanie potrvá do nedele. Otestovaných by malo byť asi 180-tisíc osôb na 235 odberných miest. Na testovaní sa bude podieľať viac ako 2 500 vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov. Po otestovaní dostane každý zúčastnený certifikát s výsledkom testu.

V Bardejove sa malo začať testovanie o 8.hodine, ale nezačalo sa. Na viacerých odberných miestach chýbali zdravotníci, dezinfekcia  a neboli k dispozícii ani certifikáty. Na bardejovskej radnici preto opäť zasadol krízový štáb.

„Drvivá väčšina problémov nie je zavinená samosprávou: chýbajúce certifikáty o absolvovaní testu, absencia zdravotníckeho materiálu, nedostatok personálu operatívne rieši armáda v tesnej spolupráci s mestom. Na Bardejovskej Zábave bude testovanie spustené o 14.00 popoludní, v kine Žriedlo okolo 10.30 hod.(tu chýba aj zdravotnícky materiál, aj personál). Rieši sa aj otázka osvetlenia exteriérov, keďže na mnohých odberných miestach sa realizujú odbery práve vonku. Ešte raz chceme zdôrazniť, že problematické veci spojené s testovaním nie sú zavinené samosprávnymi orgánmi: prijímame však všetky kroky, aby sme ich v súčinnosti so štátnymi orgánmi operatívne riešili ! Na mestský krízový štáb postupujú informácie o postupnej normalizácii situácie na všetkých 14-tich odberných miestach. Prosíme všetkých o pochopenie, ohľaduplnosť a zodpovednosť – pre samosprávu je prvoradá dobrovoľnosť celého procesu odberov a hlavne bezpečnosť,“ informoval hovorca mesta Bardejov Štefan Hij.

Ľudia prišli aj odišli

„To ako človek má 300 hodín čakať na test? A hlavne takto? Keď tu teraz bolo veľa tak počkajte koľko nakazených tu bude po tomto chaose. Želám všetkým čo tam sú aj čo ešte len pôjdu (aj sebe) veľa šťastia, negatívny test a hlavne pevné nervy. Boh pomáhaj Slovákom,” zdieľal svoj názor jeden Bardejovčan. Ľudia stáli v radoch celé hodiny a nič sa nedialo. Podobná situácia bola aj v obciach. Podľa starostu Sveržova Pavla Ceľucha, niektorí ľudia po čase od odberných miest odišli. Nemali k dispozícii certifikáty, dezinfekciu a chýbali aj zdravotníci. Rovnakú skúsenosť mali aj v obci Richvald.

Rezort obrany operatívne určil harmonogram

Ministerstvo obrany SR v súvislosti s testovaním obyvateľov Oravy a Bardejova oznámilo, že ak bude odbernom mieste viacero ľudí, je odporúčané vrátiť sa neskôr, aby nedošlo k zhromažďovaniu a čakaniu. Rezort obrany odporúča reguláciu príchodu obyvateľov do odberných miest prostredníctvom univerzálneho odporúčacieho usmernenia. To bude časovo prerozdeľovať príchod obyvateľov na testovanie podľa abecedného poradia podľa priezvisk takto:

– priezviská začínajúce na A, B, C, D v čase od 08.00 – 10.00 h,

– priezviská začínajúce na E, F, G, H v čase od 10.00 – 12.00 h,

– priezviská začínajúce na CH, I ,J ,K v čase od 12.00 – 14.00 h,

– priezviská začínajúce na L, M, N, O v čase od 14.00 – 16.00 h,

– priezviská začínajúce na P, R, S v čase od 16.00 – 18.00 h,

– priezviská začínajúce na T, U, V, X, Y, Z v čase od 18.00 – 20.00 h. Presný harmonogram si môžu samosprávy upraviť.

Foto: Maroš Černý