Skip to content
Menu
Menu

Na Prešovskej univerzite oslávili 30. výročie vzniku SR medzinárodnou konferenciou

Pri príležitosti tretej dekády slovenskej štátnosti zorganizoval Inštitút politológie (IPOL) Filozofickej fakulty (FF) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom 30 rokov Slovenskej republiky. Podujatie sa za účasti domácich a zahraničných odborníkov  uskutočnilo v rámci Prešovských politologických dní.

Slovenská hymna slávnostne otvorila plenárne zasadnutie podujatia, ktorým sa Prešovská univerzita pripojila k inštitúciám oslavujúcim výročie vzniku Slovenskej republiky. „Vstup samostatného Slovenska do rodiny slobodných a rovných národov bol sprevádzaný nielen radosťou z dosiahnutia zvrchovanosti, ale aj obavami, do akej miery sme pripravení zvládnuť výzvy vo všetkých oblastiach spoločenského života, vrátane ukotvenia na medzinárodnej scéne. Napriek stále pokračujúcim sporom o napĺňaní vízií to bol pozitívny krok a Slovenská republika už tridsať rokov píše svoj úspešný príbeh,“ uviedol vo svojom úvodnom príhovore Vladislav Dudinský z Inštitútu politológie FF PU.

Konferencia / Zdroj: Veronika Mihalikova

Jedným z hlavných referujúcich bol bývalý minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš, ktorého diplomatické pôsobenie bolo bezprostredne prepojené nielen s procesmi konštituovania samostatnej SR, ale aj s jej ukotvovaním v medzinárodnom prostredí. „Tridsiate výročie samostatnosti Slovenskej republiky je určite udalosť, ktorú je nevyhnutné si pripomínať. Som veľmi rad, že sa Prešovská univerzita pustila do zorganizovania takéhoto podujatia, o to viac sa teším, že je to za účasti študentov – budúcnosti našej krajiny. Sú to mladí ľudia, ktorí nezažili mnohé dilemy, výzvy a otázky, na ktoré sme my museli hľadať odpovede, a ktoré formovali náš vzťah k Slovenskej republike. O to viac považujem túto konferenciu za prínosnú,“ vyzdvihol Kubiš, ktorý predniesol referát na tému Diplomacia a medzinárodné vzťahy od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. „Ako študent občianskej náuky považujem podujatie za veľmi obohacujúce. Počas celého dňa som sa zúčastnil rôznych prednášok a dozvedel som sa veľa zaujímavosti o Slovensku,“ povedal Filip Murčinko, študent tretieho ročníka Katedry občianskej náuky IPOL FF PU.

Rokovanie v sekciách.

Po plenárnom zasadnutí, ktorého sa zúčastnili okrem študentov a odborníkov aj   zástupcovia vedenia univerzity, Filozofickej fakulty, mesta Prešov či Prešovského samosprávneho kraja, nasledovalo rokovanie v sekciách. Odborníci z rôznych z rôznych univerzít a vedeckých pracovísk z domova i zahraničia diskutovali o štyroch tematických kruhoch : 30 rokov SR, zahraničná politika SR, cezhraničná spolupráca SR a Slovenská republika v kontexte vývoja Európskej únie. V rámci referátov odzneli zaujímavosti napríklad z oblasti histórie, ekonomiky, filozofie, médií, religiozity, politického systému či medzinárodného práva

Slávnostnú atmosféru otvorenia konferencie, ktoré sa uskutočnilo v Univerzitnej knižnici PU, umocnilo aj vystúpenie vysokoškolského komorného orchestra Camerata Academica z Katedry hudby Inštitútu hudobného a výtvarného umenia FF PU pod umeleckým vedením Renáty Kočišovej.

Anna Polačková
hovorkyňa PU