Skip to content
Menu
Menu

Na Prešovskej univerzite otvorili informačné centrum Europe Direct

Prešovská univerzita v Prešove (PU) sa stala novým sídlom Informačného centra Europe Direct Prešov, ktoré patrí do celoeurópskej siete pod jednotným názvom Europe Direct. Na Slovensku je ich celkovo 12, v Európskej únii vyše 420.

Sieť Informačných centier Europe Direct je jedným z hlavných nástrojov Európskej komisie na poskytovanie služieb a informácii z diania v Európskej únii obyvateľom regiónu a na zabezpečenie spätnej väzby jednotlivým inštitúciám Únie.

„Európska komisia vyhlásila v roku 2020 prostredníctvom svojho Zastúpenia v Slovenskej republike výzvu na predkladanie návrhov partnerov, ktorí budú prevádzkovať tieto centrá v období rokov 2021 – 2025. Jedným z úspešných žiadateľov bolo aj Informačné centrum Europe Direct Prešov, ktoré som rád, že bude sídliť práve na Prešovskej univerzite,“ uviedol manažér informačného centra v Prešove Matúš Žac, ktorý zároveň pôsobí na Inštitúte politológie Filozofickej fakulty PU.

Ako dodal, hlavným poslaním centra je zvyšovanie povedomia, vedomostí a informačnej interaktivity obyvateľov primárne Prešovského kraja o všetkých oblastiach činností Európskej únie, jej inštitúcií a aktivitách, ktoré majú vplyv na každodenný život obyvateľov regiónu
i Slovenskej republiky.

„Okrem iného je cieľom našej činnosti aj aktívne zapájanie občanov, a pevne verím, že i študentov Prešovskej univerzity do diskusií a formovania európskych politík,“ dodal Žac.

K slávnostnému otvoreniu centra došlo 18. novembra za prítomnosti predstaviteľov Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, Prešovskej
univerzity i verejnosti.

„Myšlienka otvorenia informačného centra v priestoroch univerzity sa nám od začiatku veľmi páčila. Žijeme v dobre nedôvery k autoritám a inštitúciám aj v dôsledku nedostatku informácii, ktoré sú neraz skreslené, či modifikované, a preto sa teším, že sa spojili takéto relevantné inštitúcie ako Európska komisia a Prešovská univerzita a dohodli sa na zriadení informačného centra práve u nás na univerzite. Študenti, resp. mladí ľudia sú kreatívni, formujú si svoje postoje v čom vidím obrovský priestor pre spoluprácu centra s univerzitou,“ vyzdvihol vo svojom príhovore Peter Adamišin, prorektor pre stratégiu a marketing PU.

Ako uviedla Veronika Kalousová z komunikačného oddelenia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, centrá Europe Direct sú očami, ušami a ústami Únie v regióne.

„Európske centrá všade po Európe slúžia ako hlas Únie, a preto sme radi, že môžeme aj touto cestou preukazovať našu spoluprácu. I týmto spôsobom by sme chceli odbúravať rôzne mýty o Európskej únii, napr. o tom, že Brusel je príliš ďaleko,“ dodal Jan Pátek z Kancelárie
Európskeho parlamentu na Slovensku.

Bližšie informácie ohľadom činnosti Informačného centra Europe Direct Prešov sú dostupné na webovej stránke www.edpresov.sk.

Anna Polačková
Foto: Marcel Mravec