Skip to content
Menu
Menu

NA RADNICI ČIASTOČNE OBNOVIA STRÁNKOVÉ HODINY

Klientske centrum a matrika čiastočne obnovia stránkové hodiny pre verejnosť. Od 1. apríla budú otvorené tri dni v týždni a to v pondelok, stredu a piatok. V pondelok a piatok od 8. do 11 hodiny a v stredu od 13. do 16. hodiny.

Ako informoval hovorca prešovskej radnice Vladimír Tomek, v záujme ochrany zdravia Prešovčanov, ktorí si potrebujú na úrade vybaviť svoju žiadosť, a taktiež ochrany zdravia samotných pracovníkov úradu, žiadajú všetkých obyvateľov, aby pred svojou návštevou mestského úradu, vopred kontaktovali Klientske centrum na telefónnych číslach: 051/3100 516 alebo 051/3100 517. V prípade Matričného úradu tak môžu urobiť telefonicky na číslach: 051/3100 507 alebo 051/3100 508, prípadne e-mailom na adrese: matrika@presov.skCieľom tohto opatrenia je predchádzať zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí v priestoroch úradu a v jeho okolí, a taktiež zefektívniť a zrýchliť vybavovanie jednotlivých žiadostí.

„Zároveň pripomíname, že vstup do Klientskeho centra alebo Matričného úradu bude umožnený len osobám, ktoré si chránia tvár rúškom, na rukách budú mať ochranné rukavice a prídu s vlastným perom. Ide o opatrenia, ktoré mestský úrad prijal v snahe minimalizovať riziko šírenia COVID-19,“ uviedol Tomek.

Otvoria aj pokladnicu

O týždeň neskôr, od 8. apríla 2020 bude znovu sprístupnená aj hlavná pokladnica Mestského úradu v Prešove. Otvorená bude tri dni v týždni, a to v pondelky, stredy a piatky. Pracovníčky budú pre občanov k dispozícii v skrátenom čase, vždy od 8:00 do 11:00 hod. Podateľňa na úrade je k dispozícii každý deň od 8. do 11. hodiny. Ďalšie pracoviská môžu obyvatelia kontaktovať telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy podatelna@presov.sk. Mesto Prešov žiada občanov, aby do podateľne MsÚ prichádzali iba v nevyhnutných prípadoch a za podmienky, že sú úplne zdraví a tiež aby používali rúška.

Foto: Viktor Zamborský