Skip to content
Menu
Menu

Na Sídlisku III posvätili novú farskú budovu

V nedeľu 29. mája zavítal medzi veriacich farnosti Prešov-Sídlisko III vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie, aby posvätil novú farskú budovu. Samotná posviacka predchádzala sláveniu svätej liturgie za účasti niekoľkých kňazov a mnohých veriacich.

Vladyka Peter vo svojej homílii, v ktorej vychádzal z evanjelia nedele otcov prvého nicejského snemu, sa zameral na Ježiša Krista, ktorý prednáša veľkňazskú modlitbu. V nej zdôraznil úžasnú vec pre každého človeka, a to, že Boh sa modlí za každého z nás.

V závere slávnosti naplnenej vďačnosťou za prijaté dobrodenia vladyka Peter odovzdal pamätné listy a medaily A. Barnovi, S. Krajňákovi, P. Kuzmiakovi, P. Popíkovi, M. Krenickému a T. Krenickému za ich dlhoročnú a obetavú službu vo farnosti.

Peter Kačur
Foto: Peter Popik