Skip to content
Menu
Menu

Na sídlisku Šváby môžu ľudia využívať novú bezbariérovú rampu

Prečítať článok

Mesto Prešov postavilo na sídlisku Šváby novú bezbariérovú rampu, ktorá spĺňa všetky bezpečnostné kritériá. Obyvatelia sídliska po nej už môžu prechádzať. Nová bezbariérová rampa nahradila pôvodnú rampu, ktorá bola postavená pred viac ako 30 rokmi.

Stavebné práve pozostávali zo zbúrania pôvodnej nadzemnej časti rampy, vrátane nosnej steny, a vo vybudovaní novej železobetónovej steny a konzolových častí, ktoré tvoria novú rampu. „Nová bezbariérová rampa je postavená s ohľadom na bezpečnosť všetkých prechádzajúcich ľudí, najmä občanov so zdravotným znevýhodnením či mamičiek s deťmi. Nakoľko sa mesto Prešov neustále snaží skvalitňovať život občanov na sídliskách prostredníctvom zveľaďovania verejných priestranstiev, sme namiesto čiastkovej opravy pristúpili ku kompletnej výstavbe novej rampy, ktorá bude, verím, slúžiť dlhé roky k spokojnosti všetkých obyvateľov tejto lokality,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Pred samotnou výstavbou boli vykonávané rozsiahle búracie práce, a to najmä pre znehodnotené nosné časti pôvodných konštrukcií a nevyhovujúci sklon pôvodných ramien plošiny.

Búracie práce zahŕňali kompletnú demontáž existujúceho oceľového zábradlia, vrátane jeho kotviacich prvkov, ďalej kompletné odstránenie všetkých železobetónových schodiskových ramien, a tiež kompletnú demontáž železobetónovej nosnej steny.

Nová bezbariérová rampa je zhotovená zo železobetónových trámov a pre vyššiu bezpečnosť chodcov na nej pribudlo aj nové zábradlie z konštrukčnej profilovanej ocele.

Novú bezbariérovú plošinu so zábradlím v areáli nákupného strediska na Švábskej ulici realizovala spoločnosť GMT development, s.r.o. Celkové náklady na výstavbu predstavujú 91 743,06 eur vrátane DPH.


Na sídlisku Šváby došlo 23. januára 2020 krátko pred pol šiestou večer k zrúteniu časti bezbariérovej plošiny so zábradlím v areáli nákupného strediska na Švábskej ulici č. 36. Hlavnou príčinou zrútenia oceľového zábradlia na bezbariérovej rampe bolo nedostatočné kotvenie oceľových platničiek do betónu, teda konštrukčná vada. Na mieste zrútenia plošiny sa, našťastie, nikto nezranil.


-len-