Skip to content
Menu
Menu

Na SOŠ gastronómie a služieb v Prešove riešia jedlo ako globálny problém

Prečítať článok

Aj naša škola sa zapojila do environmentálneho výchovno-vzdelávacieho programu Zelená škola. Jeho cieľom je prispieť k prevencii a riešeniu problémov životného prostredia a priniesť do škôl reálne zmeny vo fungovaní aj výučbe.

Školy, ktoré pracujú v medzinárodnej sieti Eco-Schools, dodržiavajú metodiku 7 krokov vo zvolenej téme.  Bolo celkom prirodzené, že ako gastronomická odborná škola, sme si vybrali tému POTRAVINY.

Snahou nás žiakov je vzdelávať sa v oblasti potravín –  a aj to –  ako výroba a konzumácia jedla má dosah na našu klímu, ako sú na tom zdroje ako voda, pôda a ako dokážeme uživiť stále narastajúci počet obyvateľstva.

Preto sme sa rozhodli urobiť náhľad do ponuky v našom bufete a rozhodli sa začať so zmenami práve tam. Za pomoci našej pani riaditeľky PaedDr. A. Klačekovej došlo k celkovej prestavbe školského bufetu. Vypracovali sme audit, veľmi šikovne sme ho spracovali aj graficky, a pustili sme sa do práce.

Vypracovali sme kalendár sezónnych potravín a v našom bufete teraz nájdete zdravé raňajky, či desiatu, ktorú vám pripravíme priamo my žiaci z čerstvých potravín. Snažíme ssortiment šalátov  orientovať na sezónnu zeleninu a postupne sa orientovať na lokálnych farmárov a pestovateľov.

Pripravili sme informačnú kampaň o tom, čo je palmový olej, a prečo by sme mali obmedziť jeho používanie. Na školskom dvore sme urobili bylinkové vyvýšené záhony. O bylinky sa nám cez prázdniny postaralo slniečko aj naše tetušky upratovačky zo Sna, a keď sme sa vrátili do školy, mali sme úrodu voňavých byliniek. Samozrejme sme urobili „údržbu“ a z usušených byliniek sme varili čajík pre všetkých na našej škole. Aj naše PP – pohodové piatky so ŽŠR sa rozvoňali čajíkom z čerstvých aj sušených bylín.

Naše pani učiteľky na hodinách ANJ a KPP realizovali grafické aj anglické výstupy na  tému potravinová míľa. Naša hlavná pani majsterka zabezpečila čerstvé výrobky z našej školskej pekárničky priamo do nášho bufetu.

Kým sme boli v škole, aj keď situácia ohľadom koronavírusu je stále taká nijaká, prijala naše pozvanie veľmi milá návšteva. Majiteľka farmy Palomíno, pani Radoslava Šťastná. Samozrejme pri dodržiavaní všetkých opatrení nám zaujímavou formou porozprávala o živote na farme, o hygiene, aj o výrobkoch. Samozrejme nevynechala aj vtipné príbehy o zvieratkách. Naši prváci vytvorili aj plagáty v grafickom programe, no ešte sa majú čo učiť…

Aj ja som sa zapojila do tejto spolupráce a pre svojich spolužiakov som vytvorila interaktívnu prezentáciu o význame lokálnych potravín a zmysle potravinovej míle.

Ešte nás čaká veľa práce. Tešíme sa, že môžeme ďalej pokračovať a byť zodpovední. Chceme aj my prispieť formovaniu sveta, chceme si pri každom nakladaní na tanier uvedomiť, že to čo jeme, nemá byť prospešné len pre nás, ale aj pre vás, pre svet okolo nás.

Viem, že ja sama nezmením svet, ale spolu to určite dokážeme. Všimla som si, že moji spolužiaci začali čítať etikety na potravinách, rozprávame sa o ekologickom chove zvierat. Na odbornom výcviku pri pečení koláčov nám pohľad padol na vajíčka – začali sme čítať označenie. Je to málo? Nie. Začali sme sa zaujímať o veci, ktoré boli tak samozrejmé, že boli až neviditeľné.

Kristína Magdová
žiačka a členka kolégia Zelenej školy