Skip to content
Menu
Menu

Na stavbu štadióna budú odteraz dohliadať aj dvaja zástupcovia mesta

Prečítať článok

Dnes sa konalo pokračovanie prerušeného mestského zastupiteľstva z 27. mája. Hneď v prvom bode poslanci hlasovali za zmenu spoločenskej zmluvy spoločnosti Futbal Tatran Aréna (FTA). Pripomíname, že na májovom zastupiteľstve sa konatelia FTA Artúr Benes, Jozef Cvoliga a Milan Macko svojich pozícií vzdali. Tento fakt však nepotvrdilo valné zhromaždenie. Radnica navrhla uznesenie, podľa ktorého sa mala zriadiť dozorná rada FTA, v ktorej budú dvaja zástupcovia mesta.

Návrhová komisia predložila poslancom dva návrhy. Do dozornej rady nominovali Stanislava Šestáka a Mariána Prusáka. Z poslaneckých lavíc však zazneli pochybnosti o tom, či bude toto hlasovanie legislatívne čisté. „Konatelia sa vzdali svojich funkcií, o čom teraz vlastne hlasujeme?,“ pýtal sa poslanec Ľudovít Malaga. Podobne reagovala aj Svetlana Pavlovičová, keď sa opýtala, kto ostáva konateľom FTA. Namietala tiež, že v písomnom uznesení chýbajú mená zástupcov mesta. Podľa primátorky Andrey Turčanvej, konateľov FTA bude menovať Prešovský samosprávny kraj ako spoločník a hlasovanie o členoch dozornej rady je legislatívne správne. Lenže hlavný kontrolór Martin Barilla sa priklonil k názoru poslancov. „Neurčité uznesenie sa nedá prijať, musí byť právne presné a mali by v ňom byť mená zástupcov mesta,“ konštatoval kontrolór.

Ako hlasovali?

Rudolf Dupkala predložil ešte protinávrh, aby o oboch zástupcoch mesta hlasovali osobitne. Ten bol schválený. Za Stanislava Šestáka hlasovalo 22 poslancov, 1 nehlasoval. Marián Prusák získal podporu 16 poslancov, 2 boli proti, 4 sa zdržali a 1 nehlasoval. Napokon schválili aj uznesenie ako celok o zriadení dozornej rady vo FTA a zástupcoch mesta (13 za, 1 proti, 9 sa zdržalo).

V akom stave je štadión?

Spoločnosť FTA je poverená výstavbou futbalového štadióna od roku 2016. Primátorka Andrea Turčanová už od minulého roku naznačovala nespokojnosť s tým, ako spoločnosť napreduje, ale župan Milan Majerský by konateľov nemenil. Napokon odstúpili sami.

Pri podpise zakladateľskej zmluvy deklarovali, že plánujú kolaudovať štadión v júni 2018.

V januári 2018 sa však začalo ešte len s búraním časti tribúny starého štadióna, dokončovala sa projektová dokumentácia a pripravovalo verejné obstarávanie.

Pôvodne sa uvažovalo o rozpočte vo výške 19,5 milióna eur. Pre obe samosprávy to však bola veľká záťaž. Rozhodli sa preto skorigovať zámer a vzdať sa podzemných garáží.

Bezproblémová však nebola ani následná verejná súťaž, ktorá bola vyhlásená na konci roka 2018. Pre námietky bola zrušená v auguste 2019 a definitívny verdikt potvrdila aj Rada Úradu verejného obstarávania koncom roka 2019.

Vyhlásená bola preto nová súťaž na prelome apríla a mája tohto roka. Ponuky uchádzačov mali byť predložené do 4. júna, avšak kvôli istým nejasnostiam bol termín predĺžený do konca mesiaca.

Primátorka Andrea Turčanová chápe nespokojnosť Prešovčanov, lebo od roku 2016 sa veci nepohli z miesta. Futbalový štadión sa mal podľa pôvodných plánov kolaudovať v roku 2018, ale ani v roku 2020 nikto nevie odhadnúť, kedy bude štadión reálne slúžiť verejnosti.

Tatran Prešov – štadión (foto: TASR)

 

Anna Košuthová
Foto: mesto prešov, tv7,