Skip to content
Menu
Menu

Na Štefánikovej a Hviezdoslavovej položia na cestu protihlukový asfalt

(ako) – Stavebné práce na Hviezdoslavovej a Štefánikovej sú v plnom prúde. Vďaka rozsiahlej rekonštrukcii týchto ulíc sa kompletne zmodernizujú chodníky a cesty v okolí rozostavaného obchodného centra. Ďalšou výhodou pre Prešovčanov bude špeciálny protihlukový asfalt, ktorý bude použitý na oboch uliciach. Uzávierka Hviezdoslavovej, Štefánikovej a ulice Biskupa Gojdiča však potrvá o niečo dlhšie. Presnejšie, do polovice augusta.

Ako informoval hovorca prešovskej radnice Vladimír Tomek, dôvodom predĺženia uzávierky ulíc je meškanie dodávok stavebných materiálov a technológií v súvislosti s pandémiou COVID-19. Zdržanie však spôsobilo aj množstvo inžinierskych sietí, ktoré neboli zakreslené v príslušnej dokumentácii a boli objavené až počas stavebných prác. Investor preto musel dať siete preložiť dodatočne, čo ovplyvnilo plynulosť prác na objekte Obchodného centra Forum a v jeho tesnej blízkosti. Okolité cesty zostanú uzavreté o niečo dlhšie aj z dôvodu nasadenia výškovej techniky – žeriavu, ktorý bude zdvíhať stavebný materiál a jednotlivé prvky technológie na objekt obchodného centra. Ulice Štefánikova, Hviezdoslavova a Biskupa Gojdiča zostanú uzavreté až do 16. 8. 2020.

Kruhový objazd

Starú križovatku pod niekdajším obchodným domom Tesco nahradí moderný kruhový objazd, ktorý bude prepájať spomínané ulice s vjazdom a výjazdom do dvojpodlažného podzemného parkoviska s kapacitou takmer 500 parkovacích miest, ktoré vznikne pod novým OC Forum. Rozsiahlou rekonštrukciou prejdú aj cesty a chodníky v okolí rozostavaného obchodného centra. Investícia bude financovaná zo súkromných zdrojov bez finančnej účasti mesta Prešov.

Štefánikova ulica je uzavretá v úseku od križovatky s ulicami Grešova – Masarykova -Hlavná po križovatku s Hviezdoslavou ulicou (vrátane). Hviezdoslavova ulica je uzavretá od križovatky so Štefánikovou ulicou (vrátane) po začiatok Okružnej ulice pri zastávke MHD a Ulica Biskupa Gojdiča je uzavretá v úseku od Hlavnej ulice po Jarkovú ulicu. Ulice Okružná, Janka Borodáča a neuzavreté úseky ulíc Štefánikova, Hviezdoslavova sú dočasne zaslepené. Zároveň je jednosmerný úsek Hviezdoslavovej ulice dočasne obojsmerný.

Chodci

„Pre chodcov je už sprístupnený chodník na juhozápadnom rohu križovatky ulíc Štefánikova a Hviezdoslavova. V období do 13.07.2020 bude otvorený chodník na južnej strane Štefánikovej ulice v úseku od Masarykovej ulice po Hviezdoslavovu ulicu, čím obyvatelia a návštevníci ulíc Janka Borodáča, Štefánikova a Hviezdoslavova získajú priamy prístup do centra mesta,“ vysvetlil hovorca Tomek. Na ulici Biskupa Gojdiča je vytvorený dočasný koridor pre peších, ktorý umožňuje chodcom prístup do Hotela Bélier a do objektu Gréckokatolíckej teologickej fakulty. Tento koridor nie je otvorený v neskorých večerných a nočných hodinách a počas pokladania dlažby.

Obchádzka pre autá

Obchádzková trasa pre automobilovú dopravu je počas uzávierky ulíc Štefánikova a Hviezdoslavova v smere z Masarykovej ulice vedená po uliciach Grešova, Lesík delostrelcov a Kpt. Nálepku, v smere od ulíc Grešova a Hlavná je vedená po Masarykovej ulici a ďalej sú oba obchádzkové smery obojsmerne vedené po uliciach Partizánska, Pavlovičovo námestie, Zápotockého, (respektíve Tarasa Ševčenka), Požiarnická a Okružná.

Trasy pre MHD

Na križovatke ulíc Grešova – Masarykova – Hlavná ľavý odbočovací pruh z Masarykovej ulice na Štefánikovu ulicu dočasne slúži ako priebežný jazdný pruh smer Hlavná ulica. Týmto opatrením dochádza k zrýchleniu prejazdu vozidiel MHD z Masarykovej ulice na Hlavnú ulicu.

Linky MHD č. 29, 32 a 32A premávajú po obchádzkových a náhradných trasách. Linka č. 29 smerom k Nemocnici premáva po uliciach Levočská, Hlavná a Grešova, neobsluhuje zastávky Floriánova a Okružná, ako náhradné zastávky obsluhuje zastávky Poliklinika, Trojica a Na Hlavnej. Dispečing dopravného podniku nastavil všetky spoje linky č. 32 smer Sibírska tak, že začínajú namiesto zastávky Okružná na zastávke Trojica a touto linkou nie sú obsluhované zastávky Okružná, Floriánova a Poliklinika. Linka č. 32A premáva po náhradnej trase po uliciach Rusínska, Lesík delostrelcov, Vajanského, Duklianska a Hlavná s obsluhou zastávok na znamenie Lesík delostrelcov a Vajanského. Zastávky Čierny most a Okružná nie sú touto linkou obsluhované. V súvislosti s predmetnou uzávierkou došlo aj k zmene časového režimu premávky liniek č. 32 a 32A počas pracovných dní v smere zo Sídliska Sekčov do centra mesta. Všetky spoje do 9. hodiny (s výnimkou jedného spoja po 8. hodine) premávajú po trase linky č. 32 a následne po tejto hodine premávajú všetky spoje po trase linky č. 32A. Školský spoj K v smere na Sídlisko III obsluhuje namiesto zastávok Okružná a Floriánova, zastávky Divadlo Jonáša Záborského a Na Hlavnej.

Obyvatelia bytových domov

Obyvateľom bytového domu na Štefánikovej ulici č. 2 a 4, a rodinného domu Štefánikova č. 6 je umožnený peší prístup a príjazd autom cez stavenisko na základe špeciálneho režimu dohodnutého so zhotoviteľom stavby. Obyvateľom bytového domu na Hviezdoslavovej č. 2, 4 a 6 je umožnený len peší prístup. „Parkovanie áut je zabezpečené na dočasne zriadenom parkovisku v priestore mestskej tržnice. Odvoz komunálneho odpadu z uvedených bytových domov je zabezpečený na základe dohodnutého režimu s Technickými službami mesta Prešov, a.s. V prípade potreby zásahu záchrannej zdravotnej služby alebo hasičského a záchranného zboru bude prostredníctvom operačného strediska informovaná na stavenisku stála 24 hodinová strážna služba, ktorá následne umožní prístup záchranným zložkám k bytovým domom cez stavenisko,“ povedal o dočasných riešeniach pre ľudí hovorca Tomek.

Dodal, že po otvorení chodníka na Štefánikovej ulici už nebudú obyvatelia bytového domu na Štefánikovej ulici č. 2 a 4 a rodinného domu Štefánikova č. 6 chodiť cez stavenisko na základe špeciálneho režimu dohodnutého so zhotoviteľom stavby. Pri prístupe autom zostáva v platnosti pôvodný režim.

Foto: prešov.sk