Skip to content
Menu
Menu

Nadácia PSK pre podporu rodiny pomohla 26 rodinám v núdzi

Nadácia PSK pre podporu rodiny rozdeľovala ďalšie financie. Celkovo 26 rodinám z ôsmich okresov pomohla sumou vo výške viac ako 15-tisíc eur.

Viac ako 15-tisíc eur schválila Nadácia PSK pre podporu rodiny na svojom deviatom zasadnutí pre tých, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Finančné prostriedky rozdelila medzi 26 žiadateľov. Najviac prispela rodinám v núdzi na rehabilitačné pobyty a základné životné potreby, ako je chladnička, kotol, elektrický vozík, drevo na kúrenie, školské pomôcky, drogéria, potraviny, oblečenie, nájom či nevyhnutné opravy v domácnosti.

„Pomohli sme 26 rodinám, ktoré sú v núdzi a tieto finančné prostriedky v sume od 300 eur do 700 eur určite pomohli najmä deťom, ktoré sú odkázané na pomoc Nadácie PSK pre podporu rodiny. Chcem sa poďakovať hlavne štedrým darcom, ktorí pomohli, či už v rámci dvoch percent z daní alebo tým, ktorí prispeli do našej verejnej zbierky. Aj vďaka nim sme mohli dnes rozdeliť viac ako 15-tisíc eur,“ uviedol krátko po zasadnutí predseda PSK Milan Majerský.

Vo verejnej zbierke, ktorú spustila nadácia ešte začiatkom roka, sa doposiaľ vyzbieralo 5500 eur. V rámci 2 % z daní pribudlo na konto nadácie takmer 3-tisíc eur. Aj tieto finančné prostriedky už mohla Správna rada nadácie prerozdeliť medzi žiadateľov.

Celkovo rozdelila financie pre ľudí z ôsmich okresov. Najviac žiadostí prišlo z okresu Prešov (9). Nadácia však podporila aj rodiny z Popradu (4), Kežmarku (3), Vranova nad Topľou (3), Bardejova (2), Humenného (2), Sniny (2) a Svidníka (1).

Mnohé rodiny však nežiadali finančnú pomoc, ale potrebovali šatstvo pre svoje deti. Vďaka pravidelnej spolupráci s módnym reťazcom v Prešove sa tak nadácii podarilo uspokojiť potreby viacerých rodín ešte na začiatku školského roka.

Správna rada sa okrem iného zaoberala aj Nadačným fondom Nadácie PSK pre podporu rodiny na riešenie krízových situácií. Prostredníctvom neho chce prešovská župa spolu s obcami a mestami pomáhať občanom a rodinám pri prekonávaní a odstraňovaní následkov prírodných pohrôm či nepredvídateľných udalostí.

Do nadačného fondu sa zatiaľ podpísaním Memoranda o partnerstve a spolupráci pripojilo takmer 70 obcí. „S veľkou radosťou musím povedať, že nám denne pribúdajú obce a mestá, ktoré pristupujú k podpisu memoranda. Aktuálne je ich už do 70 a okolo 40 obcí aj poukázalo finančné prostriedky, čo je obrovská pomoc. Pretože to bude pravidelný príjem do nadačného fondu, z ktorého budeme môcť znova pomáhať ľuďom,“ vysvetlila krajská poslankyňa a členka Správnej rady nadácie Anna Schlosserová.

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a propagácie

Foto: PSK