Skip to content
Menu
Menu

Náš Prešov zbiera podpisy ďalej, s argumentmi rezortu dopravy nesúhlasí

Prečítať článok

(ako) – Aktivisti z Občianskeho združenia Náš Prešov spustli petíciu za urýchlenie dobudovania severného obchvatu Prešova a rýchlostnej cesty R4 až po hranice s Poľskom. Podporu získali aj od župana Milana Majerského a primátorky Prešova. Za krátky čas nazbierali 2 350 podpisov pod petíciu, ale prvé reakcie kompetentných v nich nevyvolali veľkú dôveru v to, že sa druhá etapa obchvatu začne stavať v dohľadnom čase.

Keď aktivisti spúšťali petíciu informovali o tom aj o svojich argumentoch ministra dopravy Andreja Doležala, prezidentku Zuzanu Čaputovú aj Úrad vlády SR. Odpovedí sa dočkali, ale tie ich neuspokojili.

Ako zdôraznil jeden z aktivistov, Ján Benko, nejde len o severný obchvat Prešova, ale celú rýchlostnú cestu R4. Ide totiž o medzinárodnú cestu Via Carpatia a susedné štáty Poľsko a Maďarsko už cesty, ktoré sa majú prepojiť, stavajú. Z rezortného ministerstva sa teraz dozvedeli, že trasa ešte nie je ani majetkovo vysporiadaná.

Procesy sú rozbehnuté, ale….

V štúdii realizovateľnosti na výstavbu R4 sú podľa Benka uvedené dva úseky, ktoré mali byť hotové do roku 2020. Ani jeden z nich nie je. Ide o úsek Kapušany – Lipníky, druhým je intravilán mesta Giraltovce. Pritom ide o lokality, cez ktoré prechádza 40% nákladnej dopravy smerom do Poľska cez intravilány obcí.

Problém je v tom, že termín verejného obstarávania na druhú etapu výstavy severného obchvatu sa stále odkladá.

Lenže život sa nemôže zastaviť. Prešovský kraj je najväčší na Slovensku, v januári tohto roku mal najvyššiu nezamestnanosť a roky odsúvania problémov „na východe“ región priviedlo do stavu, kedy sa nemôže rozvíjať a má prekážky aj pri čerpaní eurofondov z iných výziev.

„NDS v súčasnosti pripravuje podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác. Skutočný termín začiatku súťaže na zhotoviteľa  stavby Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa bude stanovený po potvrdení ekonomickej efektívnosti investície a odsúhlasení zo strany Ministerstva financií SR, Útvaru hodnoty za peniaze a taktiež v závislosti od možnosti zabezpečenia finančných prostriedkov potrebných na výstavbu,“ napísal aktivistom minister dopravy a výstavby Andrej Doležal. Popísal tiež všetky procesy prípravy stavby a kroky, ktoré ešte bude potrebné urobiť, kým sa reálne začne stavať.

Prezidentka Zuzana Čaputová prostredníctvom svojej kancelárie im tiež odpovedala. Upozornila, že zo svojej pozície nemôže vstupovať do pôsobnosti iných orgánov, či vo veci priamo konať.

„Napriek tomu vás ubezpečujeme, že pani prezidentka sa o situáciu okolo výstavy zaujíma a bude sa zaujímať aj naďalej už  na najbližšom pracovnom stretnutí s ministrom dopravy Andrejom Doležalom,“ napísala aktivistom z OZ Náš Prešov vedúca kancelárie pre styk s verejnosťou Martina Goffová.