Skip to content
Menu
Menu

Nelegálna skládka za Kalváriou je odstránená

Prečítať článok

Mestu Prešov sa v spolupráci so spoločnosťou Technické služby mesta Prešov, a. s. podarilo odstrániť rozsiahlu nelegálnu skládku za Kalváriou. Apelujeme na občanov, aby nelegálne skládky nahlasovali.

Nelegálna skládka sa nachádzala v západnej časti mesta Prešov a tiahla sa od historického vodojemu za Kalváriou cez Slávičiu ulicu až po územie nad Čerešňovou ulicou.

V súčinnosti s TSmP, a. s. bolo územie vyčistené a podarilo sa vyzbierať celkom 1,5 t odpadu, prevažne sklenených fliaš a stavebného odpadu v náročnom svahovitom teréne plnom hustého krovia. Dovedna sa podarilo vyčistiť 37 840 metrov štvorcových.

Mesto Prešov v tejto súvislosti apeluje na občanov, ktorí sa stanú svedkami nelegálneho nakladania s odpadmi, aby ihneď telefonicky kontaktovali Mestskú políciu v Prešove na telefónnom čísle 159, prípadne toto konanie oznámili Okresnému úradu Prešov alebo mestu Prešov písomným podaním do podateľne mesta alebo prostredníctvom e-mailovej adresy – podatelna@presov.sk.

V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi v priestupkovom konaní pokuta až do výšky 1 500 eur a odstránenie vzniknutej nelegálnej skládky na náklady páchateľa.

Zdroj: presov.sk