Skip to content
Menu
Menu

Nešporáci zorganizovali Beh olympijského dňa

O tom, že pravidelný pohyb má priaznivé účinky na zdravie človeka, sa už popísalo veľa. Viaceré odborné štúdie upozorňujú na význam fyzickej aktivity, ako aj na pravidelný pohyb, ktorý je často ľahko dostupný, finančne nenáročný a oveľa účinnejší ako užívanie liekov a návštevy lekárov.

V poslednom čase však k nedostatku pohybu príp. jeho úplnej absencii negatívne prispieva nepriaznivosť Covid situácie, ktorá uzamkla brány pohybovým aktivitám, priniesla sedavé učenie za počítačom a prácu z domu, zabránila pohybovým činnostiam v telocvičniach, na športoviskách i na čerstvom vzduchu. Zo života ľudí sa zrazu vytratilo plávanie, lyžovanie, turistika, či iné individuálne a kolektívne športy.

Posledné vedecké výskumy poukazujú na kľúčový význam pravidelného pohybu. Pohyb podporuje zdravie a imunitu, udržuje pod kontrolou telesnú hmotnosť, zlepšuje vytrvalosť, rovnováhu, koordináciu a silu. Má priaznivý vplyv na psychiku a činnosť mozgu, je skvelým pomocníkom proti stresu a únave. Pridanou hodnotou pohybu je aj to, že je vynikajúcim výchovným prostriedkom: zvyšuje morálku, včleňuje do kolektívu, učí vzájomnej komunikácii a disciplíne.

„S pohybom treba začať odmala“, – tvrdia viacerí, „nakoľko zohráva významnú rolu pri vývine osobnosti“. Čo však robiť, ak sa pohyb a šport zo života detí postupne vytráca? Ako postupovať, ak rodičia nemôžu, nedokážu, alebo majú málo času na spoločné pohybové vyžitie? Ako prinútiť deti hýbať sa? Jedným z riešení je ponúknuť deťom „pohyb v škole“.

Základná škola Mirka Nešpora v Prešove celoročne ponúka svojim žiakom pohybové a športové aktivity, ako aj netradičné športové podujatia, okrem nich poskytuje aj bohatú ponuku športovej záujmovej činnosti. Súčasťou edukácie sú pravidelné hodiny plávania v školskom bazéne Šťuka, futbal, lyžovanie, korčuľovanie, tenis, školy v prírode, športové súťaže a najnovšie k nim pribudla aj športová olympiáda.

Dňa 22. júna 2021 sa uskutočnilo celoškolské podujatie s názvom Beh olympijského dňa, ktoré „dalo do pohybu“ takmer 450 žiakov školy. Jednotlivé triedy si vytvorili vlastné olympijské vlajky s označením a postupne za účasti olympijskej hymny prichádzali na školské ihrisko. Nechýbal olympijský sľub športovcov, beh s pochodňou, spoločná rozcvička a následne samotná súťaž v behu, ktorá bola rozdelená do štyroch kategórií. „Nešporáci“ štartovali označení farebnými číslami a dĺžka ich behu bola odstupňovaná podľa veku.

S nápadom zorganizovať v škole túto netradičnú akciu prišiel riaditeľ školy Mgr. Jaroslav Bizub, ktorý ju následne so svojím organizačným tímom dôkladne pripravil a zrealizoval. Počas celej súťaže s ďalšími rozhodcami dohliadal na jej priebeh, štartoval súťažiace tímy a v závere dekoroval víťazov.

Každý súťažiaci bol odmenený drobnými suvenírmi i sladkou odmenou, víťazi jednotlivých kategórií navyše získali diplomy, tričká a pekné ceny. „Sláva víťazom, česť porazeným!“ – zaznelo v závere podujatia. Všetci – víťazi i porazení – si zaslúžia pochvalu a ocenenie o to viac, že v deň, kedy sa beh olympijského dňa realizoval, bolo extrémne horúce počasie. Ani to však „Nešporákov“ neodradilo od rozhodnutia zúčastniť sa tejto krásnej akcie, ktorá ponúkla každému zúčastnenému urobiť niečo pre seba a svoje zdravie. Veď pohyb je k zdraviu čarovným kľúčikom.

Mgr. Jaroslava Ďuricová