Skip to content
Menu
Menu

Nová lávka pri Prešovskej univerzite už slúži verejnosti

Prečítať článok

Mesto Prešov slávnostne otvorilo modernú cyklolávku pri Prešovskej univerzite. V tejto lokalite zároveň vznikol nový združený chodník, ktorý prepája lávku s neďalekým cyklochodníkom Mlynský náhon. Lávka a chodník spoločne vytvárajú funkčný priestor, ktorý je určený pre chodcov aj cyklistov.

Po modernej lávke, ktorá je premostením rieky Torysa pri Prešovskej univerzite, prešli prví obyvatelia. Mesto Prešov sa rozhodlo zrealizovať výstavbu tejto cyklolávky, nakoľko vykonaná diagnostika preukázala, že pôvodná lávka bola v havarijnom stave a prechod cez ňu už nebol bezpečný. Z tohto dôvodu bola kľúčová spojnica dvoch brehov Torysy, v úseku medzi zimným štadiónom a Prešovskou univerzitou, kompletne uzavretá od marca 2021. Technický stav starej lávky bol natoľko vážny, že mesto Prešov pristúpilo k jej asanácii. 

V letných mesiacoch tohto roka začala dodávateľská firma s výstavbou úplne novej, modernejšej lávky, ktorá slúži pre peších aj pre cyklistov. Nová lávka zjednoduší prístup do centra mesta pre obyvateľov z okolia Kalvárie, a zároveň uľahčí prístup na zápasy hokejovej extraligy na prešovskom zimnom štadióne.

„Po minuloročnej kontrole, ktorá preukázala zlý technický stav starej lávky, sme ju museli uzavrieť, aby sme neohrozili bezpečnosť chodcov. Ihneď sme sa však pustili do príprav na výstavbu novej lávky a výsledkom je dielo, ktoré dnes odovzdávame do užívania širokej verejnosti. Lávka je jednou z prístupových trás k zimnému štadiónu a zároveň prepája cyklochodník pri Toryse s cyklochodníkom Mlynský náhon v širšom centre mesta. Túto stavbu preto považujem za investíciu celomestského významu, ktorá bude slúžiť Prešovčanom a návštevníkom nášho mesta ďalšie desaťročia,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Nová lávka sa nachádza na rovnakom mieste ako stará lávka, pričom v rámci realizácie bolo vybudované aj prepojenie na cyklochodník Mlynský náhon. V časti od ulice Kúpeľná po rieku Torysa pribudol obojsmerný chodník pre cyklistov v dĺžke 83 m. V časti pozdĺž rieky Torysa až po novú lávku vznikol združený chodník pre peších a cyklistov v dĺžke viac ako 194 metrov. Pozdĺž združeného chodníka sa vytvorili zálivy s lavičkami, cyklokošami a stojanmi pre bicykle.  Súčasťou projektu je aj výmena a rozšírenie verejného osvetlenie.

Vďaka súčinnosti Mesta Prešov, Stavebného úradu a projektanta stavby sa nám podarilo dodržať zmluvný termín výstavby, čo ma veľmi teší. Za 135 dní sme úspešne ukončili projekt, ktorý bol náročný nielen stavebne, ale aj administratívne,“ zdôraznil Robert Šinály, generálny riaditeľ EUROVIA SK.

Nosná konštrukcia novej lávky je tvorená oceľovým hlavným nosníkom, navzájom prepojenými priečnikmi a oceľovým oblúkovým nosníkom s oceľovými závesmi. Konštrukcia je široká 5,5 metra. Podlahu mostného objektu tvorí železobetónová doska. Na oboch stranách mosta sa nachádza oceľové zábradlie výšky 1,3 metra. V strednom páse lávky, pod oceľovým oblúkovým nosníkom sú umiestnené lavičky a stojany na bicykle.

Lávku osvetľuje 14 LED svietidiel, ktoré zabezpečujú funkčné a iluminačné osvetlenie architektonicky zaujímavej konštrukcie. Nové verejné osvetlenie pribudlo aj pozdĺž cyklochodníka v úseku od lávky pri Prešovskej univerzite po napojenie na jestvujúci cyklochodník Mlynský náhon. Celková dĺžka osvetľovanej komunikácie je 420 metrov s počtom 11 svetelných miest, pričom nové LED svietidlá sú kompatibilné s riadiacim systémom mesta Prešov.

Celková cena diela, vrátane vypracovania projektových dokumentácií, inžinierskej činnosti spočívajúcej v spracovaní stavebného povolenia a následnej kolaudácie, asanácie starej lávky a výstavby novej cyklolávky, rekonštrukcie združeného cyklochodníka, výstavby novej trasy cyklochodníka s prepojením na cyklochodník Mlynský náhon, predstavuje 957 316,30 eur s DPH. Práce zrealizovala spoločnosť EUROVIA SK, a. s.

Zdroj: presov.sk