Skip to content
Menu
Menu

Odišiel regionálny básnik a redaktor Tomáš Majerník

Verejnosť so zármutkom prijala správu, že vo veku 80 rokov zomrel regionálny básnik a redaktor PaedDr. Tomáš Majerník. S mestom Prešov spolupracoval viac ako tri desaťročia.

PaedDr. Tomáš Majerník spolupracoval s mestom Prešov už v rokoch 1981 až 1990, keď na stránkach bývalého Kultúrno-spoločenského mesačníka Prešov predstavoval literárnu tvorbu prešovských autorov. V roku 1991 vytvoril rubriku Náboženský život, ktorú vyplňoval aj v Prešovskom magazíne. Pripravoval informácie o bohoslužbách pre veriacich, pričom všetky termíny zisťoval osobne, návštevou správcov jednotlivých farností v rámci celého Prešova.

V roku 2021 uplynulo neuveriteľných 30 rokov, odkedy pán Majerník začal zbierať informácie o  bohoslužbách v rámci farností v celom Prešove. Pri tejto príležitosti ho v budove historickej radnice prijala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová, aby mu osobne poďakovala za jeho veľkú pomoc a službu občanom nášho mesta.

Pán Majerník bol od roku 1991 nielen externým prispievateľom, ale niekoľko rokov bol aj členom redakčnej rady Prešovského magazínu.

Narodil sa v Terni. Maturoval na Strednej priemyselnej škole odevnej v Trenčíne. Neskôr vyštudoval slovenský jazyk a dejepis na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove. Pokračoval postgraduálnym štúdiom pre výchovných poradcov a po zmene režimu vyštudoval aj náboženskú a etickú výchovu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Vyučoval na Združenej strednej škole odevnej v Prešove.

Pán Majerník bol aktívnym spisovateľom a redaktorom, uverejnil množstvo článkov v regionálnych médiách, zúčastnil sa aj viacerých literárnych súťaží. Je autorom básnických zbierok Správne tušenie a Pôjdeme k prameňom, ale aj publikácie Jubilujúca Terňa (1994) a podieľal sa aj na vydaní knihy 90 rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Terni (2013).

Posledná rozlúčka s pánom Tomášom Majerníkom bude vo štvrtok 10. novembra 2022 o 13:00 hod. v Dome smútku v Terni.

Zdroj: presov.sk