Skip to content
Menu
Menu

Odpustová slávnosť na pútnickom mieste v Šašovej

Prečítať článok

V dňoch 15. a 16. augusta 2020 sa aj napriek pandemickej situácii uskutočnila odpustová slávnosť v Šašovej za stanovených hygienických podmienok. Program sa začal ako každoročne privítaním pútnikov a svätením vody v kaplnke nad prameňom. Potom pokračoval večierňou s lítiou, ktorú slúžil Erik Hrabčák, kaplán z Bardejova. Vrcholom sobotňajšieho programu bola slávnostná archijerejská svätá liturgia, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.

Vo svojej homílii vyzval veriacich  k zamysleniu sa nad odpoveďou k otázke: Čím chcem byť? Isteže, každý by ju vedel zodpovedať podľa seba. Ale čo duchovný život? Byť svätými. To by malo byť prioritou každého z nás. A najdokonalejším príkladom je pre nás Presvätá Bohorodička, ktorá v jednoduchosti a úprimnosti stále plnila Božiu svätú vôľu. V ťažkostiach a bolestiach sa nikdy nesťažovala, ale v poslušnosti a v pokore slúžila Pánu Bohu. Ďalším vodítkom na ceste k svätosti by nám malo byť Božie slovo, jeho čítanie a zachovávanie. Vážiť si ho ako dar, za ktorý sa boli ľudia ochotní obetovať.

V závere archijerejskej svätej liturgie sa o. Radoslav Tóth poďakoval vladykovi Jánovi za to, že zavítal na toto pútnické miesto a za ohlásenie Božieho slova. Po svätej liturgii nasledovala panychída za o. Františka Dancáka a zosnulých pútnikov, divadlo gréckokatolíckej rómskej misie a  vo večerných hodinách adorácia s Najsvätejšou Eucharistiou.

V nedeľu program odpustovej slávnosti pokračoval rannými modlitbami bohoslovcov, svätou liturgiou, akatistom k Presvätej Bohorodičke a modlitbou svätého ruženca. Slávnostnú svätú liturgiu slúžil Michal Onderko ml., bardejovský protopresbyter. Vo svojej kázni vychádzal z knihy zjavení svätého apoštola Jána o Žene odetej slnkom.

Poukázal na to, ako diabol svojou inteligenciou zvádza a pokúša človeka, nenávidí ho a urobí všetko, aby si ho podmanil. Napadá rodiny, aby rozbil vzťahy medzi manželmi, aby deti povstali proti svojim rodičom, aby súrodenci nedokázali nájsť spoločné slovo. Lenže Boh už dávno nad ním zvíťazil a je len na nás, ktorú stranu si zvolíme. On neustále  bojuje za to, aby každý jeden z nás obstál vo svojom vlastnom boji.

Na konci svätej liturgie nasledovalo poďakovanie kazateľovi za jeho povzbudivé slová a za všetku lásku a činnosť, ktorú tomuto miestu už niekoľko rokov prináša. Všetkým kňazom, bohoslovcom a pútnikom úprimné Pán Boh zaplať za požehnane prežitý čas!

 

Kristína Maňková
Foto: Tobiáš Maňko