Skip to content
Menu
Menu

OZ Náš Prešov s veľvyslancom Poľska hovorili o rýchlostnej ceste R4

OZ Náš Prešov sa stretlo s veľvyslancom Poľskej republiky na Slovensku, pánom Krzysztofom Strzałkom. Hovorili o situácii okolo výstavby rýchlostnej cesty R4. Zároveň informovali veľvyslanca o rokovaniach s kompetentnými na úrovni ministerstiev a o ich výsledkoch.

Na stretnutí nám boli poskytnuté oficiálne údaje z Ministerstva infraštruktúry Poľskej republiky ohľadom predpokladanej intenzity na Via Carpatia na poľskej strane.

V závere tohto dokumentu sa uvádza: „…dosiahnutie úrovne presahujúcej 20 000 vozidiel denne po roku 2025 sa na hraničnom úseku Via Carpatia vo vzťahu Poľsko – Slovensko javí ako plne oprávnená hodnota…“

Rovnako v danom dokumente je jasne uvedené, že dopravné toky sa tak môžu zvýšiť o 50-100%! A to ešte Poľskej strane aj podľa daného dokumentu chýbajú príslušné údaje z Bieloruska a Ukrajiny, ktoré tieto čísla určite ešte viac navýšia.

Daná dopravná prognóza bola doručená aj Ministerstvu dopravy a výstavby SR a Ministerstvu financií SR. Otázkou je, prečo táto prognóza nebola medializovaná, lebo má zásadný vplyv na vnímanie urýchlenia výstavby celej R4.

Na základe týchto údajov by sa mal prehodnotiť dokument Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry a posunutie všetkých úsekov R4 na popredné miesta priorít. Zároveň stále tvrdíme, že aj tieto údaje potvrdzujú potrebu stavať celú R4 ako jeden celistvý úsek a čo najskôr.

OZ Náš Prešov požiadal aj kompetentné Ministerstvo inovácie a technológií Maďarska o zaslanie ich dopravnej prognózy na Via Carpatia po dobudovaní ich úseku v roku 2022.

Zároveň sme boli informovaní o tom, ako výstavba a dobudovanie celých úsekov S17 a S19 pomáha hospodárskemu rozvoju východného Poľska. To by malo byť príkladom aj pre Vládu SR, prečo by mala byť začatá urýchlená výstavba celej R4, aby došlo k rozvoju východu Slovenska. Čo je aj odpoveď na Ministerstvo financií SR a Útvar hodnoty za peniaze, ktorý neprijímajú argumenty o tom, ako rozvoj cestnej infraštruktúry dokáže pomôcť aj zaostalým regiónom.

Príklad si bohužiaľ musíme brať od našich severných susedov a ich rozvoju východu Poľska.

Občianske združenie Náš Prešov. Zľava Ján Benko, René Polačok a Ján Fecko. / Zdroj: fb Náš Prešov, Foto: Michal Ivan

Napriek sľubom, súťaž stále nie je vyhlásená

OZ Náš Prešov sa v máji 2021 stretol na Ministerstve dopravy a výstavby SR so štátnym tajomníkom Jaroslavom Kmeťom, ktorý nás informoval, že Ministerstvo pripravuje súťaž na výstavbu druhej etapy severného obchvatu mesta Prešov na august 2021 a komunikujú s ÚHP ohľadom posúdenia projektu. Rovnako minister dopravy, Andrej Doležal, mediálne potvrdil, že plánujú do konca leta vyhlásiť súťaž.

Preto OZ Náš Prešov požiadalo Útvar hodnoty za peniaze mailom na základe zákona č.211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám o ich stanovisko  k príprave verejného obstarávania II. etapy severného obchvatu mesta Prešov, nakoľko sa blíži augustový medializovaný termín vyhlásenia VO.

Výber zo stanoviska ÚHP: „Hodnotenie štúdie uskutočniteľnosti výstavby II. etapy severného obchvatu Prešova, resp. jej aktualizácie, o ktorého sprístupnenie ste požiadali mailom, zatiaľ nebolo vypracované. Ministerstvo financií hodnotí štúdie uskutočniteľnosti do 30 kalendárnych dní od oznámenia o ich zverejnení investorom v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. NDS zatiaľ ministerstvu financií neoznámila zverejnenie aktualizácie štúdie uskutočniteľnosti severného obchvatu Prešova s náležitosťami podľa nariadenia vlády 174/2019 Z. z., povinnosť vypracovať hodnotenie štúdie uskutočniteľnosti tak ministerstvu financií zatiaľ nevznikla.“

NDS 23.7.2021 reagovala na OZ Náš Prešov, z ktorého vyberáme, že „Pre projekt druhej etapy rýchlostnej cesty R4, ktorá tvorí severný obchvat Prešova, v súčasnosti prebieha aktualizácie analýzy nákladov a prínosov (CBA).“

Nakoľko vidíme rýchlosť práce NDS, 30-dňovú lehotu na vyjadrenie sa ministerstva financií a ÚHP, čas dovoleniek, z tohto vychádza frustrujúca správa pre Prešovčanov, že je málo reálny augustový termín na vypísanie verejného obstarávania na zhotoviteľa II. etapy.

OZ Náš Prešov
R. Polačok, J. Benko, J. Fecko a J. Bednár, OZ Náš Prešov