Skip to content
Menu
Menu

Parkoviská v centre bude spravovať úrad, prijali personál

(ako) -Správu mestských parkovísk v širšom centre Prešova bude od 1.1.2021 zabezpečovať mesto Prešov. Stane sa tak súbežne so zavedením dvoch zón, ktoré budú súčasťou nového systému regulovaného parkovania v meste Prešov. O zavedenie systému do praxe a jeho fungovanie sa budú starať štyria noví zamestnanci.

Prevádzku parkovacích miest v centrálnej zóne Prešova momentálne zabezpečuje mestská spoločnosť Prešov Real, s.r.o. Ako sme už informovali, regulácia parkovania bude od januára zavedená v prvých dvoch zónach (Zóna č. 1 – súčasná centrálna mestská zóna a Zóna č. 2 – ulice, na ktorých bolo doteraz parkovanie bezplatné).

Podľa hovorcu radnice Vladimíra Tomeka, noví zamestnanci budú počas novembra kompletne zaškolení na prácu so softvérom a oboznámia sa s pravidlami a fungovaním regulovaného parkovania. Neskôr budú zabezpečovať aj pravidelný servis parkovacích automatov.

Pre nový personál určili úlohy

Dvaja z nich budú mať na starosti kontakt s verejnosťou a už od decembra ich nájdete na novozriadenom pracovisku vo vestibule budovy mestského úradu na Jarkovej č. 24 v Prešove. Na tomto pracovisku si budú môcť rezidenti žijúci v lokalitách, ktorých sa dotkne regulované parkovanie, vybaviť nové parkovacie karty s platnosťou od januára 2020.

Dvaja z novej štvorice sa budú zaoberať aj pripomienkami a podnetmi od občanov, ktoré súvisia s reguláciou parkovania. Vaše otázky týkajúce sa fungovania systému parkovania im však môžete adresovať už teraz prostredníctvom web stránky parkovanie.presov.sk.

Parkovacie karty

Podľa schváleného VZN, ktoré nadobudne účinnosť v januári 2021 budú Parkovacie karty vydávané s platnosťou na rok (tzv. ročné parkovacie karty). V prípade, že vlastníte parkovaciu kartu s platnosťou dlhšou ako do 31.12.2020, radnica vám alikvotná časť jej hodnoty vráti na účet v priebehu decembra.

V prípade ak vlastníte parkovaciu kartu SIMPLYPARK, bude možné ju používať do konca roka 2020. Vzhľadom k tomu je potrebné vyčerpať si „kredit“ na karte k dátumu 31.12.2020.
V prípade akýchkoľvek nejasností, kontaktujte pracovníkov oddelenia Správy parkovísk na t.č.: 051/45 20 630.

Ilustračné foto: Peter Novotný

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia

PaedDr. Patrik Tomič MBA