Skip to content
Menu
Menu

Pivovar Šariš spúšťa 18. ročník grantového programu Šariš ľuďom

Pivovar Šariš už takmer dve desiatky rokov pomáha rozvíjať región, v ktorom je doma. Aj v tomto roku pokračuje vo svojom grantovom programe Šariš ľuďom, v ktorom podporuje projekty zamerané na zveľadenie prírodného dedičstva či zachovanie významných miest a tradícií.

Mimovládne organizácie sa o časť z celkovej sumy 16-tisíc eur môžu uchádzať
do 17. septembra 2021. Udelenie špeciálnej prémie nechali pivovarníci aj tento rok na Slovákov.

Grantový program Šariš ľuďom je súčasťou rozvoja Prešovského kraja už 18-ty rok. Svoju podporu smeruje pre udržateľné projekty orientované na životné prostredie a so zameraním na podporu a zachovanie významných miest a tradícií, ktoré posilnia potenciál regiónu „O pár dní zavŕšime ďalšiu fázu modernizácie sladovne. Do našej výroby významne investujeme,
aby sme čo najviac minimalizovali dopady nášho podnikania na prírodu. Uvedomujeme si, že okrem ľudí je práve prírodné bohatstvo tým najvzácnejším, čo máme. Práve preto chceme podporiť organizácie, ktoré zmýšľajú rovnako a ich projekty sú na prospech nielen ľudí,
ale aj prírody,“ vysvetľuje Grzegorz Komora, manažér závodu, Pivovar Šariš.

O podporu v grantovom programe Šariš ľuďom sa môžu mimovládne neziskové organizácie, uchádzať odteraz až do 17. septembra 2021. Každý zo žiadateľov o grant môže predložiť projekt, na ktorý môže získať finančnú čiastku z celkového balíka 16-tisíc eur. V súlade s novou stratégiou udržateľnosti do roku 2030 sa Pivovar Šariš zameria na udržateľné projekty, ktoré rešpektujú prírodu a rozvíjajú kultúrne dedičstvo.

Víťazné projekty vyberie grantová komisia programu Šariš ľuďom zložená zo zástupcov šarišského pivovaru, členov správnej rady Komunitnej nadácie Veľký Šariš a miestnych odborníkov pre regionálny rozvoj. Zverejnené budú na konci októbra. „Grantový program Šariš
ľuďom je pevnou súčasťou rozvoja regiónu. Vďaka nemu pomáhame uchovávať nielen
dedičstvo našich predkov, ale tiež približujeme ľuďom krásy našej prírody. Sme radi, že máme po boku silného partnera, ktorému záleží na tom, aby región stále napredoval,“ uvádza Štefánia Lenzová, správkyňa Komunitnej nadácie Veľký Šariš.

Pivovarníci chcú opäť zapojiť do hlasovania aj všetkých Slovákov. Vybrané projekty budú môcť vo verejnom hlasovaní súťažiť o bonusovú sumu tisíc eur. „Tak, ako je značka Šariš pivom pre všetkých Slovákov, aj hlasovanie pri našom grantovom programe sme zverili do rúk ľuďom aj mimo regiónu. Prešovský kraj ponúka veľa možností pre miestnych obyvateľov, ale aj pre turistov – či už domácich alebo zahraničných. Veríme, že projekty majú potenciál osloviť čo najviac ľudí z celého Slovenska, nielen tých v regióne,“ hovorí Grzegorz Komora.

Hlasovanie verejnosti bude prebiehať na stránke www.dobrenoviny.sk . Ľudia budú môcť za najzaujímavejší projekt hlasovať v priebehu novembra.

Podrobné informácie a formuláre k žiadostiam sú k dispozícii na adrese: www.sarisludom.sk, žiadatelia o príspevok môžu projekty podávať do 17. septembra 2021.

Zdenka Huňady