Skip to content
Menu
Menu

PKO bude mať dočasne nového štatutára

Prečítať článok

(ako) – Včerajšie online zasadnutie mestského zastupiteľstva sprevádzali technické problémy a zdĺhavé procesy prihlasovania poslancov aj hlasovania. Zasadali preto do neskorých nočných hodín. Jedným z bodov programu bola aj zmena na riaditeľskej stoličke PKO Čierny orol. Ani táto zdanlivo jednoduchá úloha sa nezaobišla bez nedorozumení.

Terajšia riaditeľka Barbora Rusiňáková totiž odchádza na materskú dovolenku. Primátorka Andrea Turčanová poslancom navrhla, aby riaditeľku dočasne zastupoval terajší vedúci hospodársko – technického úseku Rastislav Pažin. Ten už istý čas inštitúciu viedol, keď bol vtedajší riaditeľ PKO Emil Chlapeček uvoľnený na verejnú funkciu prednostu Okresného úradu a má teda potrebné skúsenosti.

Poslankyňa Svetlana Pavlovičová však podala protinávrh, aby do tejto funkcie nominovali bývalú zastupujúcu riaditeľku PKO Editu Hudákovú. Jej návrh však kolegovia nepodporili. Za hlasovalo len 6 poslancov, 2 boli proti, 14 sa zdržali a 2 nehlasovali.

Miroslav Benko zase nahlas zapochyboval, o čom majú vlastne hlasovať. Či ide o menovanie zastupujúceho riaditeľa alebo štatutára mestskej organizácie, ktorý má právo podpisovať dokumenty a žiadal právne usmernenie.

Právnička úradu Valéria Krenická poslancom vysvetlila, že ide o vymenovanie štatutárneho zástupcu PKO, preto jeho vymenovanie musí schváliť zastupiteľstvo na návrh primátorky, nie poslanca, ako to bolo v prípade Svetlany Pavlovičovej.

Primátorka Andrea Turčanová potom vyzvala poslancov, aby hlasovali. Za vymenovanie Rastislava Pažina hlasovalo 17 poslancov, 1 sa zdržal a 6 nehlasovali. Potvrdili teda jeho vymenovanie.

Lenže Benkovi sa výsledok nepáčil, lebo uznesenie, za ktoré hlasovali nebolo v súlade s vysvetlením právničky. Navrhol preto opravu, teda to, aby v uznesení bolo jasne uvedené, že menujú štatutárneho zástupcu. Za jeho návrh hlasovalo všetkých 24 prihlásených poslancov.

Keď sa už zdalo, že je všetko v poriadku, poslanec Juraj Hudáč namietal, že mali ešte raz hlasovať o opravenom uznesení. Primátorka to však neakceptovala s tým, že predchádzajúce hlasovanie potvrdilo vymenovanie Rastislava Pažina do funkcie zastupujúceho riaditeľa PKO.