Skip to content
Menu
Menu

Podiel zo zaplatenej dane môžete stále darovať

Prečítať článok

(pv) – Darovať podiel zo zaplatenej dane je stále možné. Daňové úrady spracúvajú vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane podaných zamestnancami do konca apríla a daňovníkmi v daňových priznaniach podaných do konca marca. V zmysle zákona sa darované financie dostanú na účet prijímateľov do troch mesiacov v závislosti od zákonných termínov.

Ako informovala hovorkyňa Ivana Skokanová, Finančná správa postupne spracováva darované podiely zo zaplatenej dane, a to z daňových priznaní podaných do 31.marca a vyhlásení podaných do 30.apríla. Finančná správa pripomína, že poukázať podiel zo zaplatenej dane je stále možné – či už podaním daňového priznania alebo podaním vyhlásenia u zamestnancov, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie.

Darovať môžete aj mesiac po skončení pandémie

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019, a teda poukázať podiel zo zaplatenej dane neziskovej organizácii, občianskemu združeniu či nadácii je možné podať a daň z príjmov zaplatiť v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak teda napríklad vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, daňové priznanie môže daňovník podať do 31. augusta 2020, v tejto lehote je povinný daň z príjmov aj zaplatiť a zároveň v tejto lehote môže poukázať podiel zo zaplatenej dane (tzv. dve percentá).

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,  je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie napríklad v júli 2019, zamestnávateľ je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15. septembra 2020 a zamestnanec tak môže darovať podiel zo zaplatenej dane podaním vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s týmto potvrdením najneskôr do 30. septembra 2020 – čiže do konca druhého mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Rozdelia darované peniaze

Finančná správa následne darované financie zašle na účty prijímateľov v nasledovných termínoch:

  • do  31. júla 2020, ak ide o vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov, ktoré je súčasťou daňového priznania k dani z príjmov, pri ktorom posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul 31. marca a v tejto lehote sa daňové priznanie aj podalo,
  • do  31. augusta 2020, ak ide o vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov, ktoré podal zamestnanec do 30. apríla 2020,
  • do troch mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo daňové priznanie podané za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty podľa zákona o dani z príjmov uplynie počas pandémie a v tejto lehote sa daňové priznanie aj podá,
  • do   troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia (t. j. od konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie) alebo do troch mesiacov po lehote na podanie daňového priznania (t. j. od konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie).

Podporiť svoju nadáciu, občianske združenie či neziskovú organizáciu je tak stále možné. Vyberať treba z prijímateľov zverejnených v zoznamoch notárskej komory.

 

Ilustračné foto: shutterstock