Skip to content
Menu
Menu

Poplatky v prešovských materských školách sa od mája zjednotia 

Prečítať článok

(ako) – Prešovská radnica sa rozhodla upraviť výšku príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole. V prípade detí do troch rokov budú rodičia od 1. 5. 2021 platiť menej. Nižší poplatok sa týka aj časti detí starších ako tri roky.

Úprava poplatkov, teda novela Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorú poslanci schválili zohľadňuje súčasné legislatívne zmeny v súvislosti s povinným predškolským vzdelávaním, ako aj pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu aj núdzový stav.

Pre rodičov to v praxi znamená, že poplatok za umiestnenie dieťaťa v prešovských škôlkach sa zníži a zároveň zjednotí pre všetky vekové kategórie detí.

V novom VZN sú stanovené presné pravidlá ako sa budú vyberať tieto poplatky v čase mimoriadnej situácie. Doteraz bola výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole diferencovaná. Rodičia detí starších ako tri roky s trvalým pobytom v meste Prešov platili 20 eur mesačne a v prípade rodičov detí starších ako tri roky s trvalým pobytom mimo Prešova to bolo 40 eur mesačne. Ak rodiča umiestnili do škôlky dieťaťa vo veku do troch rokov, poplatok bol 60 eur mesačne bez ohľadu na miesto trvalého pobytu dieťaťa.

„Od 1. mája 2021 dôjde k zmene a všetci rodičia detí už budú platiť jednotný poplatok za ich umiestnenie v materskej škole bez ohľadu na vek alebo miesto trvalého pobytu dieťaťa. Výška príspevku bude po novom na úrovni 21% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. Od mája to bude v prepočte 20 eur mesačne na jedno dieťa, pričom táto suma sa automaticky prepočíta vždy pri zmene životného minima,“ konkretizoval zmenu hovorca mesta Vladimír Tomek.

Pri ostatných typoch školských zariadení sa výška poplatku meniť nebude.

Foto: presov.sk