Skip to content
Menu
Menu

Prázdninový režim v MHD sa skončil, nastanú zmeny

(ako) – Od utorka 1. septembra 2020 bude mestská hromadná doprava v Prešove premávať v štandardnom režime. Počas pracovného týždňa bude platiť cestovný poriadok pre školské pracovné dni a premávka niektorých liniek bude dočasne upravená. Školských spojov sa dotkne dočasná úprava premávky.

Koniec letných prázdnin a začiatok nového školského roka aj tento raz prináša zmeny v prešovskej MHD. Spoje všetkých liniek budú opäť premávať v plnom počte. Trolejbusovej linky č. 1 a dvoch školských spojov sa však dotkne dočasná úprava premávky.

Ako informoval hovorca prešovskej radnice Vladimír Tomek, linka 1 bude dočasne rozdelená na dve časti. Úsek Solivar – Dopravný podnik bude obsluhovaný trolejbusom, úsek Dopravný podnik – Nižná Šebastová bude obsluhovaný autobusom. Prestup cestujúcich bude zabezpečený na zastávke Dopravný podnik. Trasa školského spoja E sa upravuje nasledovne: Nižná Šebastová – Vranovská – Sibírska – Jurkovičova – Rusínska – Vajanského – Levočská – Centrum – Sídlisko III.

Obnoví sa prejazd cez Okružnú

Trasa školského spoja H sa upravuje nasledovne: Išľa – Nová – ZŠ Ľubotice – Sibírska. Linky 29, 32 a 32A budú opäť premávať po pôvodnej trase cez ulice Štefánikovu, Okružnú a Floriánovu. Okrem týchto výrazných zmien dochádza aj k ďalším posunom, respektíve zmenám odchodov jednotlivých spojov aj na iných linkách.

Pravidlá v prepravnom poriadku

Ide najmä o povinnosti osôb pri preprave počas mimoriadneho stavu, núdzového stavu alebo epidémie. Stále totiž platí povinnosť nosiť počas celej prepravy prekryté horné dýchacie cesty. Mnohí cestujúci však toto nariadenie ignorujú a nosia rúško buď stiahnuté pod nosom alebo ho nemajú vôbec. S postupne uvoľňujúcimi sa opatreniami pribúda aj počet sťažností, respektíve konfliktov medzi cestujúcimi a vodičmi. Dopravný podnik mesta Prešov preto dôrazne žiada všetkých cestujúcich, aby v čase trvania epidémie dodržiavali počas cestovania v MHD tieto pravidlá:

a) nástup a výstup z vozidla len niektorými dverami,

b) zákaz obsadzovať vybrané sedadlá,

c) mať pri nástupe a počas celej prepravy prekryté horné dýchacie cesty (ústa, nos) rúškom, šatkou, šálom alebo inou vhodnou alternatívou, zákaz vstupu, pohybu a zdržiavania sa v miestach, ktoré sú vo vozidle vymedzené dopravcom.

d) dopravca je oprávnený vylúčiť z prepravy cestujúcich bez vhodnej ochrany horných dýchacích ciest (ústa, nos).

Od povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest sú na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR oslobodené všetky deti do troch rokov, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osoby s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu zdravotného stavu.

Čo je zakázané

Zmeny v prepravnom poriadku sa však týkajú aj vecí, ktoré sú vylúčené z prepravy v MHD. Cestujúcemu je zakázané brať so sebou do vozidla:

  • kolobežky, ktoré nie je možné pred nástupom do vozidla poskladať a zamedziť tak ich použitiu v interiéri,
  • bicykle a kolobežky s pomocným pohonom (elektrickým, benzínovým a pod.),
  1. skladacie bicykle, ktoré po zložení presahujú maximálne stanovené parametre,
  2. motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky.

Zmenia sa názvy niektorých zastávok MHD

Od utorka 1. septembra 2020 dôjde aj k zmenám názvov vybraných zastávok MHD. Výmena označovacích tabúľ na zastávkach sa uskutoční v priebehu mesiaca september. Cieľom týchto úprav je najmä zjednotenie názvov zastávok, ktoré spoločne obsluhuje MHD a prímestská doprava, a taktiež zlepšenie prehľadnosti a orientácie hlavne pre cestujúcich, ktorí do Prešova dochádzajú z iných miest.

Presné názvy zastávok, ktorých sa zmeny týkajú nájdete v prílohe tejto správy alebo na web stránke Dopravného podniku mesta Prešov www.dpmp.sk.

 

Foto: presov.sk